hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 23/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên dành cho doanh nghiệp

Mẫu đánh giá năng lực nhân viên thường được dùng trong các doanh nghiệp, đây được xem là cơ sở để  đánh giá, xem xét mức độ hoàn thành công việc, hiệu suất làm việc của nhân viên.

mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên được dùng nhiềuCác mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên được dùng nhiều.

Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên

Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên số 1

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BẢNG NHẬN XÉT NHÂN VIÊN

Kính gửi:

Ban giám đốc Công ty………………

Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bộ phận (Phòng ban): ............................................................................................................

Người đánh giá: ................................................................... Chức vụ: .................................

Xin thông báo kết quả làm việc của nhân viên như sau:

Họ và tên nhân viên: ........................................................... Vị trí: .........................................

Phòng ban: ..............................................................................................................................

Thời gian làm việc từ ngày .................................................. đến ngày ..................................

Lưu ý: Người đánh giá, nhận xét tích (x) vào ô tương ứng.

STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

GHI CHÚ

Xuất sắc

Khá

TB

Kém

1

Chấp hành nội quy

Tuân thủ giờ làm việc và nội quy lao động

Tuân thủ nội quy, quy chế làm việc của Công ty

2

Tác phong

Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ

Giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh nơi làm việc

Nhanh nhẹn, linh hoạt

3

Quan hệ

Với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng

Giải quyết yêu cầu của khách hàng: nhanh chóng, kịp thời

Thái độ chăm sóc khách hàng: cẩn thận, chu đáo, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng

STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

GHI CHÚ

Xuất sắc

Khá

TB

Kém

4

Công việc

Tinh thần hợp tác trong công việc

Thao tác thực hiện công việc

Chất lượng, số lượng công việc hoàn thành

Mức độ hiểu biết về công việc được giao

Khả năng tiếp thu công việc

Hiểu rõ các nghiệp vụ của công việc

Kiến thức chuyên môn phù hợp với công việc

Mức độ tin cậy

Tính kỷ luật

Khả năng làm việc độc lập và sự chủ động trong công việc

Sự sáng tạo trong công việc

Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của Công ty

Tinh thần học hỏi và cầu tiến

Chấp hành mệnh lệnh của người quản lý

5

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm

Thao tác thực hiện các kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, thuyết phục,…

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng hoạch định công việc và quản lý

Kỹ năng thích ứng với công việc/áp lực công việc

6

Sử dụng trang thiết bị

Sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị

Có tinh thần sử dụng tiết kiệm tài sản của Công ty

TỔNG SỐ ĐIỂM

(Cột đánh giá nào được đánh dấu nhiều nhất sẽ đánh giá nhân viên theo cấp độ đó).

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI ĐÁNH GIÁ:

Ưu điểm của nhân viên:.................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

..........................................................................................................

............................................................................................................

Khuyết điểm của nhân viên:.................................................................

.............................................................................................................

................................................................................................................

...................................................................................................................

Đánh giá chung:.........................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................

..............................................................................................................

Kiến nghị:...................................................................................................

...................................................................................................................

Giám đốc xét duyệt:

………, ngày … tháng … năm 20…

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên số 2

Sửa/In biểu mẫu

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

Họ tên nhân viên: ......................................................

Vị trí: ....................................................

Ngày bắt đầu làm việc:....................................................

Mã NV:....................................................

Bộ phận:....................................................

Ngày đánh giá:....................................................

Mục đích đánh giá....................................................

Đánh giá định kỳ

Đánh giá thử việc

Đánh giá ký lại hợp đồng

Đánh giá tăng lương đột xuất

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Điểm đánh giá

Tỉ trọng

Kết quả

Vui lòng liệt kê các trách nhiệm chính bạn đang thực hiện

Cá nhân tự đánh giá

Cấp trên đánh giá

Đồng nghiệp 1 đánh giá

Đồng nghiệp 2 đánh giá

Total

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG (xem phần định nghĩa tại sheet Đánh giá kỹ năng)

Giao tiếp

Lãnh đạo

Thích nghi

Quan hệ

Quản lý công việc

Thực hiện công việc

Phát triển nhân viên

Phát triển bản thân

Total

ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ

Tuân thủ nội qui công ty

Làm việc theo chính sách và qui trình

Tích cực tham gia vào các hoạt động chung của công ty

Trung thực

Sẵn sàng thực hiện các công việc được giao phó

Thân thiện, giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp

Total

NHÂN VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Xuất sắc

Tốt

Khá

Trung bình, đạt yêu cầu

Thái độ tốt nhưng khả năng hạn chế

Cần thời gian để đào tạo

Chưa xác định được, cần thêm thời gian để đánh giá

Phần thông tin cần bổ sung (vui lòng trả lời hết tất cả các câu hỏi)

1. Điểm mạnh:

2.Điểm yếu:

4. Bạn đã hài lòng về công việc bạn đang làm chưa? Mức độ hài lòng của bạn?

6. Bạn muốn được tham gia những khóa đào tạo nào để phát triển kỹ năng của bạn?

CẤP TRÊN ĐÁNH GIÁ:

Xuất sắc

Tốt

Khá

Trung bình, đạt yêu cầu

Thái độ tốt nhưng khả năng hạn chế

Cần thời gian để đào tạo

Chưa xác định được, cần thêm thời gian để đánh giá

Phần nhận xét của cấp trên (vui lòng trả lời đầy đủ các câu hỏi)

1. Nhân viên này có tuân thủ theo hướng dẫn, chỉ thị của bạn không?

+ Thái độ

+ Kỹ năng

+ Kiến thức chuyên môn

KẾT LUẬN (PHÒNG NHÂN SỰ)

Nhận xét

ĐỀ XUẤT

Của Trưởng bộ phận

Mức lương đề xuất

Của phòng Nhân sự

Mức lương đề xuất

DUYỆT

Của Giám đốc

Đồng ý

Không đồng ý

Nhận xét khác

Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên số 3

Sửa/In biểu mẫu

LOGO CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
‎ TRONG NĂM 20....

Tên CBNV: .............................................................................................................................

Chức danh: ............................................. Phòng ban:…………………………..............................

Hướng dẫn thực hiện :

 Cán bộ nhân viên (CBNV) tự đánh giá và cho điểm theo năng lực làm việc của mình theo những tiêu chí có sẵn (thang điểm tự đánh giá từ 1 đến 5 tùy theo khả năng làm việc của mỗi CBNV).

 Dựa trên kết quả đánh giá, mỗi nhân viên sẽ có số điểm cụ thể và tự động được xếp loại theo quy định mà không theo ý kiến chủ quan của đơn vị, để bảo đảm tính khách quan.

 Bảng Thang điểm đánh giá thi đua được lập không thông qua cấp quản lý, chuyển thẳng qua phòng HCNS trong vòng 02 ngày kể từ ngày Thang điểm được chuyển đến nhân viên.

PHẦN I: NHÂN VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

A- CBNV tự đánh giá về quá trình làm việc trong thời gian qua của mình và cho ý kiến, đề xuất.

1 . Tóm tắt về các chức năng, nhiệm vụ công việc chính của bạn trong thời gian vừa qua?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2.  Bạn nhận thấy kết quả thực hiện công việc thời gian qua của mình như thế nào: tốt, đạt yêu cầu hay kém? Giải thích lý do vì sao?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

3.  Điều gì bạn thích và không thích khi làm việc tại công ty trong thời gian vừa qua? Bạn có ý kiến gì đóng góp cho sự phát triển của công ty trong thời gian tới (Quy trình bán hàng, giao hàng, thu mua hàng hóa, thủ tục hành chính, nội quy, phúc lợi, tiền lương… ) không?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

4.  Bạn có thể làm gì để nâng cao chất lượng thực hiện công việc trong vị trí hiện tại?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

5.  Mục tiêu và kế hoạch trong năm tới của bạn là gì?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

B- CBNV tự cho điểm theo khả năng và năng lực làm việc của mình theo những tiêu chí sau đây:  Thang điểm đánh giá (1 và 2 điểm = Kém, 3 điểm = Trung bình, 4 điểm = Khá, 5 điểm = Tốt)

1. Kiến thức về công việc

_______ điểm

2. Sự sáng tạo

_______ điểm

3. Kiến thức chuyên môn

_______ điểm

4. Khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định

_______ điểm

5. Kỹ năng quản lý thời gian

_______ điểm

6. Kỹ năng làm việc theo nhóm và mở rộng công việc

_______ điểm

7. Lập kế hoạch công việc và làm báo cáo công việc với cấp trên

_______ điểm

8. Mức độ hoàn thành công việc được giao

_______ điểm

9. Khả năng chịu được áp lực công việc

_ ______ điểm

10. Khả năng làm việc độc lập và sự linh hoạt trong công việc

_______ điểm

11. Kỹ năng giao tiếp

_______ điểm

12. Mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng và đối tác

_______ điểm

13. Chất lượng, số lượng công việc hoàn thành

_______ điểm

14. Tinh thần học hỏi và cầu tiến

_______ điểm

15. Tính kỷ luật của bản thân trong công việc

______ điểm

16. Tuân thủ nội quy, quy định của công ty

_______ điểm

Tổng điểm: ………….

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

1. Điểm mạnh của nhân viên

Đưa ra những điểm mạnh của nhân viên khi đánh giá công tác:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Những điểm cần cải thiện

Những đề nghị mà nhân viên cần chỉnh sửa và cải thiện:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Kiến nghị

Những đề xuất của người quản lý đối với nhân viên được đánh giá:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..........Ngày..… tháng … năm......

Nhân viên

Ký tên

Quản lý

Ký tên

Giám đốc

Ký tên

Phương pháp đánh giá, xếp loại nhân viên dựa vào số điểm tự đánh giá như sau:

 Tổng điểm từ: 70 –80: Tốt

 Tổng điểm từ: 60 – 70: Khá

 Tổng điểm từ: 50 – 60: Trung bình

 Tổng điểm từ: 30 – 50: Yếu

Đánh giá năng lực nhân viên để làm gì?

Đánh giá hiệu quả công việc, đánh giá năng lực của nhân viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Việc đánh giá này giúp doanh nghiệp theo dõi cũng như kiểm tra hiệu quả công việc, làm căn cứ để thưởng, phạt cho từng người lao động.

Việc đánh giá nhân sự giúp người sử dụng lao động hiểu được năng lực của các nhân viên trong doanh nghiệp như thế nào, điểm mạnh điểm yếu ra sao?

Đánh giá nhân viên giúp nhân viên phát huy điểm mạnh của mình, hạn chế các nhược điểm còn tồn đọng.

Đánh giá năng lực nhân viên cũng góp phần cải thiện sự hài lòng, năng suất làm việc của nhân viên, tạo môi trường làm việc tốt.

Tiêu chí trong mẫu bản đánh giá năng lực nhân viên

Mẫu bản đánh giá năng lực nhân viên không có mẫu cố định, thông thường thì các công ty, doanh nghiệp sẽ có những mẫu khác nhau.

Có 2 tiêu chí chính trong bảng đánh giá cần chú trọng khai thác bao gồm:

Thứ nhất là thái độ làm việc

Đây là một trong số các tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá nhân sự. Bởi một người có thái độ làm việc tốt thì hoàn toàn có thể đào tạo để làm việc tốt hơn so với người có kinh nghiệm nhưng thái độ làm việc không tốt.

Người có thái độ làm việc tốt thể hiện qua một số tiêu chí cụ thể như:

Sự trung thực; sự cẩn trọng, tỉ mỉ; tinh thần ham học hỏi; sự tôn trọng đồng nghiệp, cấp trên; sự chuyên cần, tuân thủ nội quy của công ty

Tiêu chí thứ hai là về năng lực làm việc

Bởi để hoàn thành công việc lớn tốt, đạt hiệu quả cao thì, nhân viên cần phải có năng lực làm việc tốt. Các tiêu chí để đánh giá năng lực của nhân viên gồm mục tiêu hành chính (tỉ trọng hoàn thành công việc, hiệu suất làm việc); theo mục tiêu phát triển (mục tiêu phát triển ngắn hạn và dài hạn của cá nhân, tổ chức) và mục tiêu hoàn thành công việc (có thể được đo lường bằng đo KPI).

Đánh giá về năng lực làm việc của nhân viên đòi hỏi phải thực hiện liên tục và so sánh theo từng khoảng thời gian để có sự chính xác.

Trên đây là Mẫu bảng đánh giá năng lực nhân viên. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

X