hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 10/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất năm 2023

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử được dùng trong trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn có thông tin bị sai sót. Vậy mẫu biên bản điều chỉnh hóa hơn điện tử hiện nay được dùng là mẫu nào?

Trường hợp cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Điều 19 nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 7 thông tư 78/2021/TT-BTC biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sẽ được lập trong các trường hợp:

- Hóa đơn sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác.

- Hóa đơn có sai sót các thông tin:

+ Mã số thuế.

+ Sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn

+ Sai về thuế suất, tiền thuế

+ Hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng

Hai bên lựa chọn phương án xuất hóa đơn điều chỉnh và thống nhất cần lập 1 văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn không phải là yêu cầu bắt buộc, tuy nhiên, bên mua và bên bán đều nên lập và lưu giữ để đảm bảo trình tự thủ tục, tránh gặp rắc rối (nếu có) về sau.

mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất
Trong một số trường hợp hóa đơn điện tử sai sót nên làm biên bản điều chỉnh.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay như sau:

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Số:..../2022/BBĐC-....

- Căn cứ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

- Căn cứ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Hôm nay, ngày tháng năm 2022, Chúng tôi gồm:

Thông tin

BÊN A (BÊN BÁN)

BÊN B (BÊN MUA)

Tên doanh nghiệp

 

 

Mã số thuế

 

 

Địa chỉ trụ sở

 

 

Đại diện

 

 

Chức vụ

 

 

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử GTGT số: ……, có ký hiệu: …… ngày ……….. đã kê khai vào quý …… và lập hóa đơn điều chỉnh số: ……, có ký hiệu: ……. ngày …………, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: ......... ............ ................... .................

NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH:

......... ............ ................... .......................... ............ ................... .................

......... ............ ................... .......................... ............ ................... .................

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI NHƯ SAU:

......... ............ ................... .......................... ............ ................... .................

......... ............ ................... .......................... ............ ................... .................

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A và Bên B đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn thống nhất từng nội dung trên Biên bản điều chỉnh hóa đơn này và không có ý kiến gì thêm .

BÊN A (BÊN BÁN)

BÊN B (BÊN MUA

 

 

  Họ tên: ……………..

Chức vụ: ………………..

Họ tên: …………………

Chức vụ: ………………

Cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử phải điền ngày lập biên bản. Ngày này nên trùng với ngày xuất hóa đơn điều chỉnh

Điền đầy đủ thông tin của bên bán, bên mua, thông tin bị sai sót cần điều chỉnh, lý do điều chỉnh

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử có thể áp có thể áp dụng với các trường hợp:

- Điều chỉnh hóa đơn viết sai địa chỉ, sai tên công ty;

- Điều chỉnh hóa đơn viết sai số tiền; sai hàng hóa; sai đơn giá, thành tiền…

 Cách điền thông tin ở các mẫu giống nhau chỉ khác nhau ở phần lý do điều chỉnh.

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì bên bán ký số và gửi cho bên mua

Nếu phần mềm hóa đơn điện tử không hỗ trợ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, cần in bản giấy và đóng dấu đỏ.

Trên đây là Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất năm 2023​nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X