hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 05/08/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu đơn ly hôn thuận tình chuẩn được mọi Tòa án chấp nhận

Mẫu đơn ly hôn thuận tình chuẩn sẽ giúp bạn nộp hồ sơ yêu cầu công nhận việc ly hôn mà không bị trả lại hồ sơ.

Mục lục bài viết
  • Ly hôn thuận tình là gì?
  • Ví dụ về thuận tình ly hôn
  • Mẫu đơn thuận tình ly hôn
  • Cách viết:
  • Mẫu đơn ly hôn thuận tình viết tay được không?

Ly hôn thuận tình là gì?

Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 ghi nhận thuận tình ly hôn như sau: 

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Như vậy, thuận tình ly hôn thực chất là trường hợp cả 02 vợ chồng cùng đồng ý, tự nguyện ly hôn, đồng thời, họ đã thỏa thuận được tất cả vấn đề về quyền nuôi con, cấp dưỡng, chia tài sản (hoặc đồng ý tách riêng yêu cầu chia tài sản vợ chồng thành một vụ án khác sau khi đã ly hôn).

Cụ thể, vợ chồng tự nguyện ly hôn và được Tòa án xem xét giải quyết công nhận nếu có đủ cả 3 yếu tố sau:

- Vợ chồng cùng tự nguyện ký vào đơn ly hôn.

- Đã thỏa thuận được người nuôi con và mức cấp dưỡng cho con, sự thỏa thuận này phải đảm bảo được quyền lợi cho các bên và cho con.

- Đã thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản tài sản, hoặc chưa thỏa thuận được nhưng không yêu cầu tòa án giải quyết tài sản. Trường hợp vợ chồng đã thỏa thuận được vấn đề tài sản và có mong muốn Tòa án công nhận thì có thể viết vào đơn để đề nghị Tòa án công nhận sự thỏa thuận này.

Nếu không thỏa thuận được tất cả các yếu tố ở trên thì được xác định là ly hôn đơn phương chứ không phải thuận tình ly hôn.

Ví dụ về thuận tình ly hôn

A và B lấy nhau đã 01 năm, có 01 con chung là C, có một ngôi nhà. A và B cùng ký vào đơn ly hôn, nội dung là thỏa thuận ly hôn, con giao cho A nuôi dưỡng, ngôi nhà giao cho A và con ở, A sẽ trả cho B khoản tiền là 500 triệu đồng, coi như một nửa tài sản. B sẽ cấp dưỡng cho con toàn bộ tiền học cho đến khi con tốt nghiệp đại học.

Tòa án công nhận tất cả các thỏa thuận nêu trên thì đây là vụ việc công nhận thuận tình ly hôn.
 

Mẫu đơn thuận tình ly hôn

Hiện nay, pháp luật không quy định chi tiết mẫu đơn thuận tình ly hôn. Mẫu đơn ly hôn thuận tình được Hieuluat soạn thảo và trình bày theo mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP (sửa đổi bởi Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP). Cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con cái, tài sản)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………………………………..

Họ tên người yêu cầu:

1. Tên chồng: …...…………………………….. Sinh năm: …………………….

Địa chỉ:............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

2. Tên vợ: …...…………………………….. Sinh năm: ………...……………….

Địa chỉ.............................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………....................................................................... (nếu có)

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân……………….. việc như sau: 

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Về quan hệ hôn nhân: ………………………………………………………….

- Về con chung:.......................................................................................................

- Về tài sản chung: ……..........................................................................................

- Về công nợ:..........................................................................................................

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: ………….

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…………..

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyế:………….…………………………………………………………..

5. Thông tin khác:……………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan   

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.        

NGƯỜI YÊU CẦU
 

 Vợ   Chồng

Cách viết:

Ngoài các vấn đề về thông tin cá nhân, vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết chính là phần mà người viết thấy đau đầu, không biết viết như này. Hieuluat hướng dẫn cách viết như sau, nếu vẫn chưa hiểu rõ, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

- Về quan hệ hôn nhân: Có thể tham khảo một trong các nguyên nhân sau:

+ Quan điểm trong cuộc sống khác nhau, tình cảm vợ chồng không còn, không thể kéo dài cuộc sống hôn nhân nữa.

+ Vợ chồng tồn tại nhiều mâu thuẫn và mâu thuẫn kéo dài khiến mục đích của hôn nhân không đạt được. 

+ Do một trong hai người vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ chồng như: Ngoại tình, bạo lực gia đình… khiến cả hai đều mệt mỏi và không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng...

- Về con chung: Tại phần này, cần trình bày hai vợ chồng có mấy người con, yêu cầu được nuôi dưỡng và cấp dưỡng đối với từng người con, nhu cầu và quyết định của người con (nếu đứa bé đã từ đủ 07 tuổi trở lên)…. theo kết quả thỏa thuận.

- Về tài sản chung: Hai bên phải nêu rõ đã thỏa thuận thế nào về tài sản và đề nghị công nhận, kèm theo thông tin cụ thể về từng loại tài sản. Còn nếu không có thì cũng nêu rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.

- Về công nợ: Nếu trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng đã thỏa thuận về công nợ chung và muốn Tòa án công nhận thì cũng nêu rõ. Nếu không có thì ghi rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.

Cụ thể như sau:
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

…….., ngày ….. tháng …. năm ………
 

 

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con cái, tài sản)

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Họ tên người yêu cầu:

1. Tên chồng: Nguyễn Văn A     Sinh năm: 1989

Địa chỉ: Xã A, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0988456123  (nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………........................................................... (nếu có)

2. Tên vợ: Nguyễn Thị B Sinh năm: 1989

Địa chỉ: Xã A, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:0985632145 (nếu có); số fax: ………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………........................................................... (nếu có)

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh B việc như sau: 

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Về quan hệ hôn nhân: Năm 2019, chúng tôi kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có tổ chức lễ cưới theo phòng tục truyền thống, có đăng ký kết hôn tại UBND xã A, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Thời gian đầu cuộc sống vợ chồng hòa thuận hạnh phúc, nhưng mấy năm về sau phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do quan niệm sống và cách nhìn nhận cuộc sống không phù hợp.

Mặc dù hai bên đã rất cố gắng, hai gia đình cũng đã can thiệp nhưng chúng tôi vẫn không thể kiềm chế được nỗi bức xúc mỗi khi cùng chung sống trong cùng một mái nhà.

Nay, chúng tôi xét thấy tình cảm vợ chồng đã không còn, đời sống chung cũng đã mất, mục đích hôn nhân không đạt được. Nên chúng tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho chúng tôi được thuận tình ly hôn.

- Về con chung: Trong quá trình chung sống, chúng tôi có một con chung là cháu: Nguyễn Văn C, sinh ngày 2020. Do cháu đang còn nhỏ, nay ly hôn, chúng tôi đề nghị Tòa án giao cho Nguyễn Thị B được trực tiếp nuôi con, anh Nguyễn Văn A có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con đến khi cháu trưởng thành.    

- Về tài sản: Chúng tôi không có tài sản chung, nay ly hôn không yêu cầu tòa án giải quyết.

- Về công nợ: Chúng tôi không có công nợ chung, nay ly hôn không yêu cầu tòa án giải quyết.

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: ………….

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: …………..

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:………….……………………………………………

5. Thông tin khác:……………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan      

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.    

NGƯỜI YÊU CẦU                

 Vợ

Nguyễn Thị B
  Chồng

Nguyễn Văn A

Mẫu đơn ly hôn thuận tình viết tay được không?

Hiện nay, pháp luật không có quy định này bắt buộc người dân phải đánh máy đơn ly hôn thuận tình. Về nguyên tắc mẫu đơn có thể viết tay, đánh máy hoặc mua tại tòa án nhưng phải có đầy đủ các nội dung thông tin cần thiết để tòa án dựa trên yêu cầu cụ thể của đơn ly hôn thuận tình làm căn cứ để giải quyết thủ tục ly hôn.

Tuy nhiên, nhiều Tòa án vẫn rất cứng nhắc về mẫu đơn này, chỉ chấp nhận bản mẫu đánh máy do Tòa án ban hành và bán tại trụ sở. Đối với những trường hợp này để tránh thời gian tranh chấp không đáng có, bạn có thể mua luôn mẫu của Tòa án.

 

Hồ sơ ly hôn thuận tình gồm những gì?

Hồ sơ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn bao gồm:

- Giấy chứng nhận kết hôn bản chính (nếu không còn thì có thể xin cấp bản sao hoặc đăng ký lại);

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/sổ hộ khẩu cả 02 bên;

- Giấy khai sinh của con nếu có con chung;

- Đơn công nhận thuận tình ly hôn.

Xem thêm: Giấy tờ cần có khi ly hôn thuận tình
 

Thủ tục ly hôn thuận tình tiến hành thế nào?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, vợ/chồng nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của vợ hoặc của chồng (thông thường).

Xem thêm: Nộp đơn ly hôn ở đâu?

Do đó, hai bên có thể thỏa thuận nộp đơn ly hôn tại Tòa án cấp huyện nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) của vợ hoặc của chồng hoặc của cả hai vợ chồng (nếu hai vợ chồng cùng nơi cư trú).

Bạn có thể gửi qua bưu điện nếu không thể đến trực tiếp.

Sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ, bạn cần đợi Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết, ra thông báo nộp lệ phí (03 ngày). Sau khi được thông báo, bạn cần nhanh chóng hoàn thành việc nộp lệ phí tại Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện.

Sau đó, trong vòng 01 tháng, Tòa án chuẩn bị xét đơn yêu cầu và mở phiên họp công khai để giải quyết việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Trong thời gian chuẩn bị này, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp giải quyết và tiến hành mở phiên họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định.

Khi đó, Thẩm phán sẽ tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ, giải thích quyền, nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ với con, về trách nhiệm cấp dưỡng…

Nếu hòa giải không thành, Tòa án sẽ ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Như vậy, thời gian để thực hiện việc ly hôn thuận tình kéo dài khoảng từ 02 - 03 tháng.

Xem thêm: Thủ tục ly hôn thuận tình


Chi phí ly hôn thuận tình là bao nhiêu?

Chi phí khi ly hôn thuận tình chính là lệ phí giải quyết việc dân sự theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định lệ phí Tòa án này gồm lệ phí sơ thẩm và lệ phí phúc thẩm việc dân sự.
Căn cứ Mục B về danh mục lệ phí Tòa án tại phần Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 thì lệ phí Tòa án khi giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn là 300.000 đồng trừ trường hợp được miễn.

Căn cứ Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, người yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn phải có nghĩa vụ chịu lệ phí Tòa án, không phụ thuộc Tòa án có chấp thuận yêu cầu của họ hay không. Vợ chồng có quyền thỏa thuận về việc nộp lệ phí Tòa án, nếu không thể thỏa thuận được thì mỗi người chịu 50% (tức mỗi người phải nộp 150.000 đồng).

Xem thêm: Mức phí thuận tình ly hôn
 

Ly hôn thuận tình mất bao lâu?

Như đã trình bày tại phần thủ tục, thời gian để giải quyết ly hôn thuận tình rơi vào khoảng 2-3 tháng (bao gồm cả thời gian hòa giải) tùy thuộc vào từng vụ việc.
Xem thêm: Thời gian giải quyết ly hôn thuận tình là bao lâu?
 

Ly hôn thuận tình không cần ra tòa được không?

Hiện nay, ly hôn thuận tình phải tiến hành hòa giải tại Tòa trừ một số trường hợp đặc biệt. 

Khoản 4 Điều 85 Bộ luật Tố tụng Dân sự, với việc ly hôn nói chung, ly hôn thuận tình nói riêng, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng.

Như vậy, muốn thuận tình ly hôn, hai bên cần có mặt tại phiên hòa giải để thực hiện thủ tục này.

Còn trường hợp Tòa án triệu tập phiên họp thì vợ, chồng có thể vắng mặt và đề nghị Tòa giải quyết ly hôn vắng mặt. 

Như vậy, khi ly hôn thuận tình, vợ, chồng phải có mặt tại phiên hòa giải và có thể xin vắng mặt tại phiên họp giải quyết ly hôn thuận tình. Nghĩa là vẫn phải đến Tòa.

Xem thêm: Muốn ly hôn thuận tình không cần ra tòa được không?

Trên đây là mẫu đơn ly hôn thuận tình chuẩn được mọi Tòa án chấp nhận. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm