hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 02/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu đơn xin rút học bạ dành cho học sinh, sinh viên năm 2023

Mẫu đơn xin rút học bạ được dùng trong các trường hợp phụ huynh, học sinh muốn rút học bạ ở trường đang học, đã học để làm thủ tục chuyển trường, thôi học hay đi du học.

Mục lục bài viết
  • Mẫu đơn xin rút học bạ cấp tiểu học
  • Mẫu đơn xin rút học bạ cấp trung học
  • Mẫu đơn xin rút học bạ cấp đại học
  • Rút học bạ để làm gì?
  • Thủ tục để rút học bạ dành cho học sinh, sinh viên

mẫu đơn xin rút học bạ dành cho học sinh, sinh viênCác mẫu đơn xin rút học bạ dành cho học sinh, sinh viên.


Mẫu đơn xin rút học bạ cấp tiểu học

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Tiểu học…………..

Tôi tên: ……………………………………………………………………

Là cha (mẹ) học sinh: ……………………………..………………………

Lớp: ……………….…… Năm học: …………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………….…………………………..…………………

………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin cho cháu rút học bạ tại trường

Lý do: ………………………………….……………………………………

……………………………………………….………………………………

Kính mong Hiệu trưởng trường Tiểu học …………. xem xét.

Trân thành cảm ơn!

…, ngày…, tháng…, năm …
Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin rút học bạ cấp trung học

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường …………..…………………………………………

Tôi tên: ……………………………………………………………………………

Là cha (mẹ) học sinh: ……………………………..………………………………

Lớp: ……………….…… Năm học: ……………….……………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin cho học sinh:………… rút học bạ tại Trường …………

Lý do: ………………………………….………………………………………

……………………………………………….…………………………………

Kính mong Hiệu trưởng trường …………. xem xét và giải quyết.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

…, ngày…, tháng…, năm …

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin rút học bạ cấp đại học

Sửa/In biểu mẫu

TRƯỜNG ............................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi:

- Phòng Công tác sinh viên

- Trường Đại học ……………………………………………………….

Họ và tên:...................................................Mã số sinh viên:..................................

Ngày sinh:...................................................Lớp:.......................................

Điện thoại:..................................................Emal:...................................

Hộ khẩu thường trú:...............................................................................

Nơi ở hiện nay:.......................................................................................

Nay em làm đơn này để xin rút hồ sơ với lý do ....................................................................................... .......................................................................................

Mong Quý phòng và Nhà trường tạo điều kiện giải quyết đơn.

Em xin trân trọng cảm ơn!

…, ngày…, tháng…, năm ...

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Rút học bạ để làm gì?

Học bạ chính là sổ theo dõi hạnh kiểm cũng như kết quả học tập của học sinh suốt các cấp học từ Tiểu học, Trung học Cơ sở đến Trung học Phổ thông.

Học sinh ở mỗi cấp học sẽ đều có sổ học bạ để theo dõi những nội dung học tập, rèn luyện. Cụ thể là:

- Theo dõi, đánh giá kết quả học tập mỗi kì học, năm học;

- Theo dõi, đánh giá hạnh kiểm mỗi kì học, năm học;

- Ghi sơ yếu lý lịch, thông tin cá nhân của học sinh

Việc ghi sổ học bạ được thực hiện bởi giáo viên chủ nhiệm của từng lớp học, theo một quy trình chặt chẽ, đảm bảo sự nghiêm minh, trung thực trong việc đánh giá học sinh.

Học bạ được lưu giữ bởi nhà trường và trả lại cho học sinh trong các trường hợp như tốt nghiệp, thôi học hoặc chuyển trường hay làm hồ sơ du học.

Trong trường hợp cần rút học bạ, học sinh cần phải viết đơn gửi cho Ban giám hiệu nhà trường, nơi muốn rút học bạ để được xem xét, giải quyết.

Thủ tục để rút học bạ dành cho học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên muốn rút học bạ tại trường thì cần phải thực hiện theo các bước:

Bước 1 - Viết đơn xin rút học bạ

Khi viết đơn cần trình bày rõ lý do xin rút học bạ, đó có thể là do thôi học, chuyển trường hay làm hồ sơ đi du học.

Học sinh, sinh viên muốn rút học bạ phải hoàn tất việc đóng học phí cũng như các khoản phí khác theo quy định.

Bước 2 - Gửi đơn lên Ban Giám hiệu nhà trường

Học sinh, sinh viên sau khi hoàn thành đơn sẽ nộp đơn xin rút học bạ cho Ban Giám hiệu nhà trường để được xem xét, giải quyết.

Bước 3 – Rút học bạ

Họ sinh, sinh viên sau khi nộp đơn, ban giám hiệu nhà trường sẽ xem xét giải quyết. Nếu đồng ý thì sẽ ký vào đơn để học sinh, sinh viên được rút học bạ. Trường hợp không đồng ý, nhà trường nêu rõ lý do bằng văn bản.

Cách viết Đơn xin rút hồ sơ, học bạ

Đơn xin rút hồ sơ, học bạ là có thể viết tay hoặc đánh máy hoặc dùng mẫu đơn in sẵn.

Đơn phải được trình bày theo đúng thể thức văn bản, có đầy đủ quốc hiệu tiêu ngữ, tên đơn.

Đối với học sinh ghi rõ tên đơn “Đơn xin rút học bạ”.

Đối với sinh viên ghi “Đơn xin rút hồ sơ”.

Trong đơn cần điền đầy đủ, chính xác thông tin của người có yêu cầu rút học bạ: Họ tên, trường, lớp, khóa học.

Lý do viết đơn: nêu cụ thể, rõ ràng

Ngoài ra, khi trình bày đơn phải sạch sẽ, rõ ràng, không được tẩy xóa. Cuối đơn phải có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường học sinh, sinh viên mới có thể thực hiện thủ tục rút học bạ.

Trên đây là mẫu đơn xin rút học bạ dành cho học sinh. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

X