hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 15/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu đơn xin sao kê tài khoản ngân hàng cập nhật mới nhất

Đơn xin sao kê tài khoản ngân hàng được dùng khi các chủ tài khoản ngân hàng muốn nhận được thông báo chi tiết các giao dịch phát sinh hàng tháng của mình như các khoản chi tiêu, thanh toán hàng hóa dịch vụ, rút tiền mặt,...

Mục lục bài viết
  • Đơn xin sao kê tài khoản ngân hàng
  • Mẫu đơn xin sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank
  • Cách sao kê tài khoản ngân hàng
  • Cách viết đơn xin sao kê Ngân hàng

đơn xin sao kê tài khoản ngân hàng mới nhất
Đơn xin sao kê tài khoản ngân hàng cập nhật mới nhất.

Đơn xin sao kê tài khoản ngân hàng

Sao kê ngân hàng giúp cho khách hàng nắm bắt được chính xác những thông tin về tài khoản của mình. Nếu khách hàng muốn xin sao kê trực tiếp tại Ngân hàng, có thể dùng mẫu đơn sau:
 

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN IN SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

(V/v: Sao kê tài khoản ngân hàng số ….. của …. tại Ngân hàng … Chi nhánh ……..)

Kính gửi: NGÂN HÀNG ……

               NGÂN HÀNG…. CHI NHÁNH ……

Tôi là: …… Sinh ngày: ……

CMND số: ……. cấp ngày … tại ……..

HKTT tại: …

Chỗ ở hiện nay tại: ……

Là Chủ tài khoản ngân hàng số: …. tại Ngân hàng …. Chi nhánh …

Hiện nay, vì lý do ……(Nêu lý do cần xin sao kê tài khoản)

Ví dụ: trong khoảng thời gian từ tháng …../2018 – tháng ……/2018, do tài khoản của tôi phát sinh nhiều hoạt động giao dịch, mà bản thân tôi đến nay không thế nhớ rõ chính xác. Đến nay, tôi có kiểm tra lại tài chính cá nhân và muốn biết được các giao dịch qua ngân hàng của mình trong thời gian đó.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý Ngân hàng cho phép tôi được in sao kê tài khoản ngân hàng của mình trong khoảng thời gian từ …… đến …

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và cam kết sử dụng bản sao kê đúng mục đích.

Kính mong Quý Ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu đơn xin sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank

Mẫu đơn xin in sao kê ngân hàng Vietcombank gồm các thông tin:

- Quốc hiệu và tiêu ngữ

- Tiêu đề

- Phần kính gửi đến ngân hàng Vietcombank, chi nhánh của ngân hàng xin in sao kê tài khoản

- Thông tin chi tiết của chủ tài khoản xin sao kê gồm: họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, ngày cấp và nơi cấp, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, điện thoại liên hệ, số tài khoản ngân hàng cần sao kê, thông tin chi nhánh ngân hàng...

- Lý do xin in sao kê tài khoản

- Lời đề nghị xin in sao kê ngân hàng và thông tin cam đoan về tính chính xác của thông tin

- Cuối cùng là ngày tháng làm giấy đề nghị và chữ ký của chủ tài khoản.

đơn xin sao kê tài khoản ngân hàng vietcombank

Cách sao kê tài khoản ngân hàng

Hiện các ngân hàng có 2 phương pháp sao kê tài khoản ngân hàng là sao kê trực tiếp và sao kê trực tuyến.

- Sao kê trực tiếp:

Là hình hức sao kê mà chủ thẻ yêu cầu ngân hàng sao kê và chứng thực lịch sử giao dịch của mình. Bản sao kê này có chứng thực của ngân hàng đồng thời có giá trị pháp lí để có thể bổ sung vào các hồ sơ, thủ tục hành chính.

- Sao kê trực tuyến: Đây là hình thức sao kê được thực hiện thông qua dịch vụ Internet Banking. Bằng cách sao kê tài khoản trực tuyến chủ thẻ có thể kiểm tra nhanh chóng, chính xác các lịch sử giao dịch của mình. Tuy nhiên sao kê trực tuyến không dùng để bổ sung hồ sơ hay thủ tục hành chính như hồ sơ chứng thực tài sản, vay,…

Cách viết đơn xin sao kê Ngân hàng

Phần kính gửi: ghi rõ tên Ngân hàng đã mở tài khoản trước đó.

Phần thông tin: ghi đầy đủ các thông tin cần thiết liên quan đến cá nhân tổ chức, doanh nghiệp.

Ghi rõ tên tài khoản, số tài khoản, thuộc chi nhánh ngân hàng nào.

Lý do xin sao kê ngân hàng: ghi cụ thể chính xác và phù hợp.

Người làm đơn cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật, cam kết sử dụng bản sao kê đúng mục đích.

Cuối đơn thì người làm đơn, cũng là người đại diện theo pháp luật sẽ ký và ghi rõ họ tên.

Sao kê sẽ được ngân hàng gửi hàng tháng cho chủ thẻ vào một ngày nhất định.

Trên đây là Mẫu đơn xin sao kê tài khoản ngân hàng mới nhất​. Nếu có thêm vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X