hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 28/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn, được dùng phổ biến năm 2023

Mẫu giấy biên nhận tiền là văn bản thể hiện việc giao tiền và nhận tiền giữa hai bên với nhau, đồng thời có chữ ký xác nhận của hai bên đầy đủ.

Mục lục bài viết
  • Mẫu giấy biên nhận tiền số 1
  • Mẫu giấy biên nhận tiền số 2
  • Mẫu giấy biên nhận tiền dùng làm gì?
  • Giấy biên nhận tiền cần có những nội dung gì?
  • Giấy biên nhận tiền viết tay có giá trị không?

mẫu giấy biên nhận tiền được dùng phổ biến Các mẫu giấy biên nhận tiền được dùng phổ biến.


Mẫu giấy biên nhận tiền số 1

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……………..

Số CMND: ……Ngày cấp:…………….Nơi cấp: …………..

Địa chỉ:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……

Số CMND: ……..Ngày cấp:……..Nơi cấp: …………………

Địa chỉ:………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………...

Căn cứ vào thỏa thuận về việc mua bán nhà đất theo Hợp đồng đặt cọc số………. được lập vào ngày………………….. tại…………………, bằng Giấy biện nhận tiền này xác nhận ông:………… đã  bàn giao số tiền là…………………… cho bà…………………….

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 …., ngày……tháng….….năm……

BÊN GIAO TIỀN                             BÊN NHẬN TIỀN

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:……………………………………………………………

Số CMND: ….Ngày cấp:……Nơi cấp: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………….

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…….. (Viết bằng chữ: ……..) theo thỏa thuận.

                                                                                NGƯỜI LÀM CHỨNG

Mẫu giấy biên nhận tiền số 2

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Tên tôi là: .......................................................................

Đơn vị công tác: .............................................................

Có nhận của ông bà:.......................................................

Số CMND: .......................................................................

Số tiền: .............................................................................

Bằng chữ: .........................................................................

Về việc: .............................................................................

  ..........., ngày...tháng...năm...
Người nhận tiền

Mẫu giấy biên nhận tiền dùng làm gì?

Giấy biên nhận tiền dùng để xác nhận việc giao nhận tiền giữa hai bên.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào giấy biên nhận tiền, cả hai bên giao – nhận tiền đều có trách nhiệm kiểm đếm đầy đủ, bên nhận tiền sẽ ký vào Giấy biên nhận tiền.

Gấy biên nhận tiền phải được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản để làm cơ sở để chứng minh cho giao dịch tài chính, đồng thời cũng là cơ sở để giải quyết vấn đề khi có tranh chấp phát sinh.

Trong nhiều trường hợp nếu giấy biên nhận tiền có thêm nội dung người làm chứng sẽ tăng khả năng được tin cậy, cũng như tăng giá trị của Giấy biên nhận tiền nếu có tranh chấp xảy ra.

Giấy biên nhận tiền cần có những nội dung gì?

Giấy nhận tiền cần thể hiện các thông tin:

- Bên giao nhận tiền,

- Số tiền được giao cụ thể là bao nhiêu?

- Thời điểm giao tiền là lúc nào, cụ thể giờ, ngày/tháng/năm

- Mục đích giao tiền có thể là nhận tiền đặt cọc mua nhà, tiền cọc mua đất, tiền thanh toán dịch vụ…

Thông tin của người làm chứng trong giấy biên nhận tiền gồm các thông tin cá nhân gồm: Họ tên, số CCCD/CMND, đồng thời phải có sự cam kết là người chứng kiến toàn bộ quá trình giao dịch của hai bên, khẳng định giao dịch và sự làm chứng đều hoàn toàn tự nguyện, không có yếu tố ép buộc.

Giấy biên nhận tiền viết tay có giá trị không?

Giấy nhận tiền viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý, đồng thời là căn cứ chứng minh, xác định việc giao dịch tiền giữa các bên nếu phát sinh tranh chấp.

Giấy biên nhận tiền viết tay hay các loại mẫu giấy biên nhận tiền nói chung có giá trị khi đảm bảo các điều kiện:

Thứ nhất, việc giao nhận tiền là có thực, không phải là giao dịch giả hoặc được tạo lập nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ cho các bên giao nhận tiền.

Thứ hai, cả chủ thể giao và nhận tiền khi thực hiện giao dịch đều có đủ năng lực hàng vi dân sự

Và thứ ba là nội dung giao nhận tiền không vi phạm điều cấm của luật.

Theo 3 tiêu chí này thì việc xác nhận tiền mua bán hàng hóa thông qua việc ký sổ của các tiểu thương hiện tại là có giá trị pháp lý để chứng minh đã thực hiện việc trả tiền, giao tiền.

Trên đây là Mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

X