hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 23/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu giấy xác nhận thực tập được dùng phổ biến 2023

Mẫu giấy xác nhận thực tập là mẫu văn bản mà bất cứ sinh viên nào trải qua quá trình thực tập cũng đều cần đến. Đây cũng là căn cứ để đánh giá, xếp loại, thậm chí là chấm điểm cho sinh viên.

Mục lục bài viết
  • Mẫu giấy xác nhận thực tập là gì? Sử dụng khi nào?
  • Đơn xin xác nhận thực tập
  • Mẫu giấy xác nhận thực tập số 1
  • Mẫu giấy xác nhận thực tập số 2
  • Mẫu giấy xác nhận thực tập tiếng Anh

Mẫu giấy xác nhận thực tập là gì? Sử dụng khi nào?

Giấy xác nhận thực tập còn được gọi là giấy nhận xét thực tập là văn bản chứng nhận sinh đã hoàn thành quá trình thực tập tại một đơn vị hay một công ty, doanh nghiệp nào đó.

Bất kỳ sinh viên nào có thời gian thực tập cũng đều có mẫu giấy này để chứng minh sinh viên đó đã hoàn thành trong thời gian thực tập của mình.

Trong mẫu giấy thực tập còn bao gồm cả việc nhận xét, đánh giá quá trình để biết được kết quả của sinh viên trong suốt quá trình thực tập tại đơn vị đó.

Tại nhiều đơn vị, sau khi sinh viên kết thúc quá trình thực tập sinh viên sẽ phải xin nhận xét thực tập từ đơn vị đăng ký thực tập để nộp cho trường làm căn cứ để xét tốt nghiệp.

Và giấy nhận xét thực tập chính là giấy chứng nhận hoàn thành quá trình thực tập.

Nếu quá trình thực tập kết thúc bạn không có giấy xác nhận thì việc thực tập sẽ không có giá trị. Vì vậy, mẫu xác nhận thực tập là văn bản cần phải có cùng với cùng với báo cáo thực tập.

mẫu giấy xác nhận thực tập được dùng phổ biếnMẫu giấy xác nhận thực tập được dùng phổ biến

Muốn có được mẫu đánh giá, nhận xét thực tập, nhiều đơn vị, doanh nghiệp sẽ yêu cầu sinh viên thực tập viết đơn xin xác nhận thực tập. Cùng tham khảo mẫu đơn dưới đây:

Đơn xin xác nhận thực tập

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Kính gửi: ………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………

Sinh viên lớp: ........................

Được sự đồng ý của quý công ty, trong thời gian qua, tôi đã được trực tiếp đến phòng…………………… để thực tập, làm quen với công việc thực tế, tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ ngày đến ngày . Trong thời gian thực tập tại đây, được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của lãnh đạo công ty cũng như các anh/chị làm việc tại phòng, tôi đã có cơ hội tìm hiểu và được thực hành một số công việc tại phòng.

Nay tôi làm đơn này kính trình lên ban lãnh đạo công ty xác nhận cho tôi về việc đã thực tập tại công ty trong khoảng thời gian trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

........, ngày …… tháng …… năm ........

 

Người làm đơn

Nhận xét của đơn vị thực tập

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 

Mẫu giấy xác nhận thực tập số 1

Mẫu giấy xác nhận thực tập có thêm bảng đánh giá, nhận xét của đơn vị thực tập được trình bày rất dễ hiểu.
 

Sửa/In biểu mẫu

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‎ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:……………………………………………

Mã số sinh viên: ……………………………………

Trường: ..................... Lớp: .................................

Khoa:……………… Chuyên ngành: ………….…

Thời gian thực tập: Từ ngày ...../...../...... đến ngày ...../....../......

Công việc được giao: .........................................

Thuộc Phòng/Nhóm: ...........................................

Người hướng dẫn: ..............................................

Chức vụ: ..............................................................

II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

Nội dung

Người thực tập

Đơn vị thực tập

Tốt

Khá

TB

Kém

Tốt

Khá

TB

Kém

Thực hiện nội quy làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái độ thực tập

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý thức kỷ luật

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác phong

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng hoàn thành công việc

 

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính năng động và sáng tạo trong công việc

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét chung

 

 

................., ngày ..... tháng .... năm.....

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận thực tập số 2

Sửa/In biểu mẫu

CÔNG TY.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‎ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:.......................

Đơn vị thực tập:..........................................................

Điện thoại liên lạc:.....................................................

Tên sinh viên thực tập:............................. MSSV:.....

Thời gian thực tập: Từ ngày.............. Đến ngày........

Bảng đánh giá và nhận xét quá trình thực tập của công ty:

Nội dung đánh giá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Thực hiện nội quy làm việc tại công ty

 

 

 

 

Thái độ thực tập

 

 

 

 

Ý thức kỷ luật

 

 

 

 

Tác phong

 

 

 

 

Kiến thức chuyên môn

 

 

 

 

Khả năng hoàn thành công việc

 

 

 

 

Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc

 

 

 

 

Tính năng động và sáng tạo trong công việc

 

 

 

 

Nhận xét chung:..............................................

.......................................................................

Điểm đánh giá quá trình thực tập (theo thang điểm 10):......................................................

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)

............,ngày......tháng.....năm.......
‎ TRƯỞNG PHÒNG
‎ (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận thực tập tiếng Anh

Sửa/In biểu mẫu

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
‎ Independence - Freedom - Happiness
‎----------

INTERNSHIP CONFIRMATION CERTIFICATE

Student’s name: …………………………………

Date of birth: ………………………………………

School name: ………………………………………

Department: …………………………………………

Student ID: …………………………………………

Internship position: …………………………………

Instructor: ……………………………………………

Period of internship from: ……………to……………

Comments

A

B

C

D

Obey the company’s rules

 

 

 

 

Learning attitude

 

 

 

 

Discipline behavior

 

 

 

 

Specialist knowledge

 

 

 

 

Ability to get the job done

 

 

 

 

Ability to integrate and adapt to work

 

 

 

 

Instructor's comments:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Year……..Month……...Year

Certified by company (signature and stamp)

Nội dung cơ bản của giấy xác nhận thực tập

Giấy xác nhận thực tập phải có đầy đủ các thông tin cơ bản, trình bày ngắn gọn, súc tích.

Các thông tin cơ bản như sau:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh của sinh viên; tên trường, khoa, ngành hiện đang theo học;

- Tên đơn vị, vị trí công việc, phòng, ban, bộ phận thực tập;

- Họ tên, chức vụ người hướng dẫn;

- Thời gian thực tập là bao lâu

- Công việc được giao cụ thể thế nào

Nội dung không thể thiếu đó chính là phần đánh giá, nhận xét của đơn vị thực tập về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức, chấp hành kỷ luật, kết quả thực hiện công việc được giao…).

- Họ tên, chữ ký của người thực tập và người đại diện có thẩm quyền của đơn vị.

Đơn xin xác nhận của đơn vị thực tập viết thế nào?

Phần kính gửi: ghi cụ thể tên của cơ quan, đơn vị mà mình thực tập.

Phần nội dung:

+ Sinh viên cung cấp thông tin cá nhân: tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân (số căn cước công dân), khoa, trường đang theo học.

+ Sinh viên trình bày ngắn gọn quá trình thực tập của mình ở cơ quan, đơn vị thực tập, đồng thời đề nghị cơ quan, đơn vị thực tập cho ý kiến và xác nhận quá trình thực tập.

Cuối đơn sinh viên ký và ghi rõ họ tên; phần này có thêm xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập.

Lưu ý khi viết nhận xét thực tập

Khi viết mẫu giấy nhận xét thực tập phải có Quốc hiệu, tiêu ngữ

Cần có đầy đủ các nội dung  như tên đơn vị, cơ quan thực tập, tên người hướng dẫn, thời gian thực tập, nhận xét của người hướng dẫn

Nội dung trình bày ngắn gọn, rõ ràng

Trên đây là Mẫu giấy xác nhận thực tập. Nếu còn có thắc mắc,  bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X