hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 10/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu phiếu đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Mẫu phiếu đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức được dùng để nộp khi muốn kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Mẫu phiếu đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo Nghị định 06

Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được cho là sẽ tạo ra một thể chế khách quan, công bằng và đúng tiêu chuẩn. Cũng theo quy định tại Nghị định 06 năm 2023 thì từ 01/8/2024, chỉ tuyển công chức đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào.

mẫu phiếu đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chứcTừ 01/8/2024, chỉ tuyển công chức đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào.

Mẫu phiếu đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức là mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2023/NĐ-CP:

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

ngày ... tháng ... năm

 

(Dán ảnh hoặc scan
ảnh 4 cm * 6 cm)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM ĐỊNH

-------------------

Đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đào tạo (1) : …………………………………………………………... 

 

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………. Nam(2)          □ Nữ □

Quốc tịch:........................................... Dân tộc: Tôn giáo:…....................................................

Số CMND hoặc Căn cước công dân:……..…………………..Ngày cấp: ……..…………………………

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại di động:.......................... Email:……………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay(3): ……………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khoẻ:........................... ………., Chiều cao:……………… , Cân nặng:…………….kg

Trình độ chuyên môn(4):……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký kiểm định tại khu vực và thời gian dự kiểm định(5): …………………………………………….

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật thì kết quả kiểm định của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền kiểm định hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi trình độ đào tạo đăng ký dự kiểm định (ví dụ như Đại học, Cao đẳng…).

(2) Người viết tích dấu X vào ô Nam, Nữ tương ứng với giới tính của mình.

(3) Ghi rõ tỉnh, thành phố để bố trí địa điểm kiểm định phù hợp.

(4) Ghi rõ về: Trình độ (ví dụ: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học...), chuyên ngành học, hình thức đào tạo, xếp loại, ngày cấp bằng tốt nghiệp, tên đơn vị cấp.

(5) Ghi rõ khu vực đăng ký dự kiểm định (ví dụ: khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam hay tỉnh, thành phố và thời gian kiểm định là đợt 1 hay đợt 2).

Đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức cần điều kiện gì?

Điều 3 Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức.

Cụ thể điều kiện như sau:

- Có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Người đăng ký dự kiểm định phải từ đủ 18 tuổi trở lên

- Có đơn dự tuyển đồng thời có lý lịch rõ ràng

- Có văn bằng và chứng chỉ phù hợp

- Có phẩm chất chính trị cũng như đạo đức tốt

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

- Các điều kiện khác vị trí dự tuyển yêu cầu.

03 trường hợp không được đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức như sau:

Thứ nhất, không cư trú tại Việt Nam;

Thứ hai là mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Thứ ba là đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Hình thức, nội dung kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Không chỉ quy định Mẫu phiếu đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức Nghị định 06/2023/NĐ-CP còn quy định cụ thể về hình thức và nội dung kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại Điều 5 như sau:

- Về hình thức: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Về nội dung:

Các nội dung kiểm định chất lượng đầu vào công chức gồm:

+ Đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn;

+ Hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước;

+ Quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

- Về thời gian kiểm định:

+ Đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên: thời gian kẻm định là 120 phút với số lượng câu hỏi 100 câu.

+ Đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng: 100 phút, với số lượng câu hỏi là 80 câu.

Kết quả kiểm định xác định theo số câu trả lời đúng trong bài thi. Theo đó, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì được xem là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào này có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ. Trong thời hạn kết quả kiểm định còn giá trị thì người đạt kết quả kiểm định được đăng ký thi tuyển công chức ở các cơ quan, tổ chức trong phạm vi toàn quốc.

HieuLuat vừa thông tin về Mẫu phiếu đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức; nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X