hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 01/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Những quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên bao gồm gì?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội do Đảng sáng lập và lãnh đạo. Đoàn viên là những mầm non, trụ cột của đất nước. Vậy Đoàn viên là gì? Những quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên bao gồm những gì? Hãy cùng tìm lời giải đáp qua bài viết dưới đây nhé!

Những quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên bao gồm gì?

Những quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên bao gồm gì?

Đoàn viên là gì?

Đoàn viên (Tên đầy đủ là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) là những thanh niên Việt Nam tiên tiến có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, luôn phấn đấu không ngừng nghỉ vì mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, họ cũng là bộ phận gắn bó mật thiết với thanh niên.và luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn một cách nghiêm chỉnh.

Để được kết nạp vào Đoàn, mọi thanh niên Việt Nam ở độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, là người có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực và tích cực trong việc học tập, làm việc, hoạt động xã hội cũng như là bảo vệ tổ quốc.

Những quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên 

Những quyền hạn và nhiệm vụ của người Đoàn viên được quy định trong Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi người Đoàn viên có 3 quyền hạn và 3 nghĩa vụ chung được nêu rõ như sau:

Quyền hạn của người Đoàn viên

Quyền hạn của người Đoàn viên được quy định tại Điều 3 trong Điều lệ Đoàn với nội dung như sau:

 • Thứ nhất, Đoàn viên có quyền yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Ngoài ra, Đoàn viên còn có quyền được giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện để phấn đấu phát triển ngày một trưởng thành.

 • Thứ hai, Đoàn viên có quyền ứng cử, đề cử hay bầu cử các cơ quan lãnh đạo tại các cấp của Đoàn.

 • Thứ ba, trong thời gian tham gia Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đoàn viên có quyền được biết các thông tin đầy đủ về công việc trong tổ chức Đoàn. Ngoài ra, Đoàn viên còn có quyền được thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc trong Đoàn để góp phần xây dựng Đoàn ngày càng phát triển, lớn mạnh.

Đoàn viên có quyền tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử các vị trí tổ chức Đoàn

Đoàn viên có quyền tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử các vị trí tổ chức Đoàn

Nhiệm vụ của người Đoàn viên

Bên cạnh những quyền hạn mà mình có được, mỗi Đoàn viên còn phải mang các nhiệm vụ nhằm giúp cho Đoàn phát triển và không ngừng vươn xa. Nhiệm vụ của người Đoàn viên quy định trong Điều 2 trong Điều Lệ Đoàn như sau:

 • Thứ nhất, người Đoàn viên có trách nhiệm phải luôn phấn đấu không ngừng vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ mến yêu. Song song với đó, ta còn cần phải tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bởi lẽ, Đoàn được Đảng và Bác Hồ sáng lập nhằm giúp cho thanh niên rèn luyện, phấn để giúp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

 • Thứ hai, người Đoàn viên cần phải chấp hành và vận động tốt các thanh thiếu niên trên cả nước tiến hành thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và các chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, là một người Đoàn viên ta phải tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền cùng đoàn thể nhân dân, và luôn ghi nhớ, chấp hành các Điều lệ, nghị quyết của Đoàn. Ngoài ra, Đoàn viên khi tham gia vào Đoàn cần sinh hoạt Đoàn và đóng lệ phí Đoàn đầy đủ theo đúng quy định và tích cực tuyên truyền về Đoàn trong thanh niên để phổ biến rộng rãi về tổ chức Đoàn.

 • Thứ ba, người Đoàn viên phải luôn liên hệ, kết nối mật thiết với thanh niên trong nước để không ngừng tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh và giúp đỡ các thanh niên và đội viên trở thành một Đoàn viên.

Đoàn viên phải luôn tích cực, chủ động, sáng tạo để đóng góp xây dựng tổ quốc

Đoàn viên phải luôn tích cực, chủ động, sáng tạo để đóng góp xây dựng tổ quốc

Vai trò của người Đoàn viên

Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc đóng góp vào sự nghiệp chung để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây chính là một trong những lực lượng nòng cốt luôn năng động và sáng tạo. Các vai trò của người Đoàn viên bao gồm:

 • Tổ chức Đoàn là do Đảng trực tiếp lãnh đạo, rèn luyện Đoàn viên về tư tưởng, đạo đức, kiến thức chuyên môn,... Vì vậy Đoàn viên là một phần của Đảng giúp Đảng bổ sung thêm một đội ngũ đáng tin cậy để thực hiện các nhiệm vụ cao hơn sau này. Từ đó, góp phần xây dựng đất nước phát triển càng thêm vững mạnh và giàu đẹp.

 • Đoàn Viên có vai trò quan trọng đối với nhà nước trong việc đóng góp không ngừng nghỉ vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh của đất nước vì Đoàn viên chính là chỗ dựa vững chắc của nhà nước, cùng với nhà nước và các đoàn thể khác giáo dục, quan tâm, bảo vệ bộ phận thanh thiếu niên trong nước thông qua việc giáo dục, rèn luyện và tuyên truyền để các em có nguồn kiến thức cơ bản về pháp luật và định hướng phát triển đúng đắn.

 • Ngoài ra, Đoàn viên còn có trách nhiệm phụ trách xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phát triển về mặt cơ sở vật chất và tài chính cho các hoạt động của Đội luôn được diễn ra đầy đủ và hiệu quả. Hơn thế nữa, Đội viên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chính là những mầm non tương lai tham gia trực tiếp vào các công việc của Đoàn sau này. Chính vì vậy, Đoàn phải luôn đảm bảo các em thiếu nhi được giáo dục kỹ lưỡng về tư tưởng, kỹ năng, đạo đức để sau này có đủ năng lực và tài trí giúp cho đất nước ngày một đi lên.

Vai trò của Đoàn viên trong xây dựng, phát triển đất nước là hết sức cần thiết

Vai trò của Đoàn viên trong xây dựng, phát triển đất nước là hết sức cần thiết

Tại sao thanh niên nên trở thành Đoàn viên?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức cung cấp một môi trường thuận lợi cho các thanh niên Việt Nam học tập, cống hiến để không ngừng trưởng thành một cách nhanh chóng và đúng đắn. Thế nên, thanh niên nên trở thành Đoàn viên bởi vì:

 • Khi tham gia vào tổ chức Đoàn, thanh niên sẽ có cơ hội rèn luyện và phát triển bản thân vì được sống trong môi trường tiên tiến, lành mạnh, luôn được giúp đỡ về một số mặt trong cuộc sống để có đủ năng lực xây dựng nước nhà giàu mạnh.

 • Trở thành Đoàn viên, bạn sẽ tiếp tục được các thành viên trong tổ chức Đoàn, Đảng hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển để giúp bạn trở thành một Đoàn viên ưu tú, tạo tiền đề trở thành Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam và tham gia vào các công việc quan trọng của Đoàn hội và của Đảng.

 • Tham gia vào Đoàn bạn sẽ được kết nối với những người trẻ khác để chia sẻ, học hỏi các kinh nghiệm trong nhiều khía cạnh của đời sống cũng như trong những kế hoạch xây dựng và phát triển của tổ chức Đoàn.

 • Môi trường tổ chức Đoàn luôn giàu sự đoàn kết, thân ái giúp cho mỗi người trong tổ chức được giải bày những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bản thân và giúp đỡ nhau trở nên tiến bộ, vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống để tạo dựng nên cuộc sống tươi đẹp.

Trở thành Đoàn viên là một điều vinh dự và tự hào to lớn

Trở thành Đoàn viên là một điều vinh dự và tự hào to lớn

Kết luận

Trên đây là Đoàn viên là gì? Những quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên bao gồm những gì? Chúng tôi hy vọng, thông qua bài viết trên, bạn sẽ hiểu thêm về Đoàn viên và có thêm thông tin về những quyền hạn, nhiệm vụ và vai trò của người Đoàn viên trong bối cảnh đất nước hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

X