hieuluat

Tài liệu tham khảo

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất và cách viết

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất và cách viết

Để dự thi tuyển viên chức, ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định, các cá nhân cần chuẩn bị Phiếu đăng ký dự tuyển. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và hướng dẫn người đọc cách viết phiếu.

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng và thủ tục xin ra khỏi Đảng

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng và thủ tục xin ra khỏi Đảng

Được trở thành đảng viên là vinh dự và là niềm tự hào của công dân. Trong một số trường hợp, đảng viên không thể tiếp tục sinh hoạt Đảng và muốn xin ra khỏi Đảng có thể dùng mẫu đơn xin ra khỏi Đảng nào, cách viết ra sao?

Mẫu đơn cam kết được đi làm cho người dưới 18 tuổi

Mẫu đơn cam kết được đi làm cho người dưới 18 tuổi

Theo quy định của pháp luật, người dưới 18 tuổi có thể tham gia một số quan hệ lao động nhất định. Tuy nhiên cần phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc của người giám hộ. Vậy "Mẫu đơn cam kết được đi làm cho người dưới 18 tuổi" được trình bày như thế nào theo quy định mới nhất?

Mẫu đơn xin từ chức năm 2023 và cách ghi chi tiết

Mẫu đơn xin từ chức năm 2023 và cách ghi chi tiết

Hiểu thế nào là từ chức? Cán bộ, công chức có nguyện vọng muốn từ chức, thôi giữ chức vụ phải thực hiện mẫu đơn từ chức thế nào? Cán bộ đã từ chức có được bố trí công tác khác không?  

X