Chỉ thị 06/CT-BCT tăng cường quản lý báo, tạp chí, trang thông tin điện tử

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công ThươngSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:06/CT-BCTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Hồ Thị Kim Thoa
  Ngày ban hành:19/02/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/02/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  --------

  Số: 06/CT-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

   

   

  CHỈ THỊ

  VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BÁO, TẠP CHÍ, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

   

   

  Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin toàn cầu, báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet ở nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cũng phải nhận thấy những khuyết điểm, hạn chế của một số báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của ngành Công Thương hiện nay. Thứ nhất, do việc xuất bản tin, do sức ép cạnh tranh có tin nhanh nhất nên chất lượng thông tin cả về nội dung và hình thức còn sơ suất, nhiều khi thiếu chính xác, thiếu khách quan. Thứ hai, bị chi phối bởi khuynh hướng thương mại hóa, lợi nhuận kinh tế thuần túy, chạy theo thị hiếu, khai thác những chuyện giật gân, tiêu cực..., ít chú ý đến việc bồi dưỡng những nét đẹp về nhân cách, lối sống, phát hiện cổ vũ biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đời sống và lao động sản xuất, buông lỏng tính định hướng dư luận, dẫn dắt quần chúng. Thứ ba, có những tờ báo, trang tin điện tử xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, coi nhẹ chức năng chính trị, tư tưởng của báo chí cách mạng.

  Nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử trong Ngành, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan chủ quản, cơ quan báo, tạp chí, trang thông tin điện tử thuộc Bộ thực hiện tốt một số công việc sau:

  1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định hoạt động của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử. Quản lý chặt chẽ việc đăng ký, cấp phép hoạt động, xác định tính hợp pháp, sự phù hợp của tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, phát triển phải đi đôi với lãnh đạo và quản lý tốt.

  2. Nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, những người trực tiếp quyết định chất lượng của báo.

  3. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

  4. Nghiêm túc tuân thủ hoạt động theo Luật Báo chí, đúng tôn chỉ, mục đích, đúng đối tượng độc giả. Thực hiện việc đưa tin, bài viết nhanh, chính xác từ nguồn chính thống, nếu đăng lại phải được kiểm chứng.

  5. Không chạy theo lợi nhuận kinh tế thuần túy, thị hiếu tầm thường, khai thác đời tư cá nhân, những chuyện giật gân, tiêu cực...

  6. Tăng cường, chú ý bồi dưỡng những nét đẹp về nhân cách, lối sống; cổ vũ, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương.

  7. Nâng cao chất lượng tư tưởng, chính trị văn hóa, khoa học của từng cơ quan báo, tạp chí, trang thông tin điện tử để thực sự là tiếng nói của Ngành, là diễn đàn tin cậy của độc giả.

  8. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tăng cường kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các trang tin điện tử theo Quyết định 4907/QĐ-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý Trang thông tin điện tử trên Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

  Đảng ủy, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Công Thương có trách nhiệm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị này, đồng thời tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương./.

   

   Nơi nhận:
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Bộ Thông tin và Truyền thông;
  - Các đơn vị thuộc Bộ;
  - Lưu: VT, VP (BCTT).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Hồ Thị Kim Thoa

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới