hieuluat

Công văn 16323/QLD-MP về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Cục Quản lý Dược

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 16323/QLD-MP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày ban hành: 19/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  -------

  Số: 16323/QLD-MP
  V/v: Thu hồi mỹ phẩm vi phạm

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương
  (Đ/chỉ: Số 17D đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu ph
  3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

   

  Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

  Căn cứ các công văn số 4001/SYT-NV ngày 28/8/2019 và công văn số 4303/SYT-NVD ngày 13/9/2019 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả kiểm tra việc sản xuất, lưu thông mỹ phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương

  Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Chi nhánh 01-Công ty TNHH sản xuất thương mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú sản xuất tại địa chỉ: số 01, đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

  Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm sản xuất không đảm bảo chất lượng, không an toàn cho người sử dụng.

  2. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương phải:

  - Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm này.

  - Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/10/2019.

  3. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai:

  - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan.

  - Giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định; xử lý. xử phạt các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

  4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
  - Trang TTĐT Cục QLD;
  - Lưu: VT, PC-TTr, MP (C).

  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Đỗ Văn Đông

   

   

                                                                      

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 16323/QLD-MP về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Cục Quản lý Dược

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
  Số hiệu: 16323/QLD-MP
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 19/09/2019
  Hiệu lực: 19/09/2019
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới