hieuluat

Công văn 8969/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Cục Quản lý DượcSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:8969/QLD-MPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Văn Đông
  Ngày ban hành:22/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:22/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thực phẩm-Dược phẩm
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
  -------

  Số: 8969/QLD-MP
  V/v: Đình chỉ lưu hành, thu hi mỹ phẩm không đạt chất lượng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2018

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt

  (Đ/ch Chi nhánh: 60/18, tổ 28, khu ph 5, P. Trng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

  Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

  Căn cứ các công văn số 152/VKNT-KHTH và số 153/VKNT-KHTH đề ngày 05/4/2018 của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Tp. Hồ Chí Minh về kết quả kim nghiệm các mẫu mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt sản xuất, công văn số 85/TTKN-KHTC ngày 07/5/2018 của Trung tâm Kiểm nghiệm tnh Đồng Nai về kết quả kiểm tra chất lượng mỹ phẩm và các Phiếu Kiểm nghiệm sau:

  - Phiếu kiểm nghiệm số 0004/VKN-KTMP2018 ngày 05/4/2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm Cream new white tobe efective after 5 days.

  - Phiếu kiểm nghiệm số 0003/VKN-KTMP2018 ngày 15/4/2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm Cream Victory tobe effective after 5 days.

  - Phiếu kiểm nghiệm số 0001/VKN-KTMP2018 ngày 05/4/2018 kiểm tra chất lượng sản phẩm Kem tàn nhang - tái tạo ngừa lão hóa Lavish skin as you.

  Kết quả kim nghiệm: 03 Mu kiểm nghiệm nêu trên không đạt yêu cầu chất ợng về chỉ tiêu giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (hàm lượng Thủy ngân vượt quá giới hạn cho phép).

  Các mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai lấy mẫu tại Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt (Địa chỉ: 60/18, tổ 28, khu phố 5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để kiểm tra chất lượng.

  Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành 03 sản phẩm mỹ phẩm Cream Victory tobe effective after 5 days, sản phẩm mỹ phẩm Cream new white tobe efective after 5 days và sản phẩm Kem tàn nhang - tái tạo ngừa lão hóa Lavish skin as you do Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt sản xuất tại Chi nhánh Công ty.

  2. Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt phải:

  - Gửi thông báo thu hi tới những nơi phân phối, sử dụng 03 sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

  - Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/6/2018.

  3. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai:

  - Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt và Chi nhánh Công ty theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan.

  - Giám sát việc thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; xử lý, xử phạt các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

  4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTr. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
  - CTr. Vũ Tuấn C
  ường (để b/cáo);
  - Thanh tra Bộ Y t
  ế (Để ph/hợp);
  - VKN Thuốc TW, VKN Thu
  c Tp. HCM;
  - Trang TTĐT Cục QLD;
  - Lưu: VT, TTr, MP.

  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG

  Đỗ Văn Đông

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X