hieuluat

Kế hoạch 88/KH-UBND đẩy mạnh phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho Hà Nội năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:88/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
  Ngày ban hành:24/04/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:24/04/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ________

  Số: 88/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Đẩy mạnh phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2020

  _____________

   

  Thực hiện Quyết định 1791/QĐ-BNN-QLCL ngày 19/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội; văn bản số 1487/KH-BNN-QLCL ngày 27/2/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch công tác của Ban Điều phối Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạc đẩy mạnh phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2020 như sau:

  I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT

  1. Mục tiêu

  - Thực hiện mục tiêu Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020; các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1487/KH-BNN ngày 27/2/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  - Góp phần tăng thị phần nông sản nói chung và rau, thịt nói riêng đưa về tiêu thụ tại thị trường Hà Nội và ngược lại từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Hà Nội và các tỉnh được kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và nhận diện, truy xuất được nguồn gốc.

  - Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn kết hợp khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, chương trình quản lý chất lượng tiến tiến.

  - Tăng cường công tác thúc đẩy liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ, đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm rau, thịt, nông sản an toàn phục vụ nhu cầu người tiêu dùng Thủ đô ứng phó diễn biến dịch bệnh Covid-19.

  - Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thành phố Hà Nội, giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành Thành phố với các đơn vị chuyên môn liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

  2. Các chỉ số cần đạt

  - 100% cán bộ quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) các cấp được đào tạo tập huấn trang bị đầy đủ kiến thức để tổ chức triển khai xây dựng, phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn.

  - Người sản xuất, chế biến, lưu thông, kinh doanh trong chuỗi ngành hàng được phổ biến, hướng dẫn về hợp tác, liên kết trong sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Người tiêu dùng được hướng dẫn lựa chọn, nhận diện các sản phẩm thuộc chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn.

  - Duy trì, tăng mới hơn 20% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội.

  - Phấn đấu 100% chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ứng dụng công nghệ thống tin truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng.

  - Duy trì chuỗi đã được chứng nhận và hỗ trợ mới ít nhất 10 chuỗi áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP); Hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu, quảng bá, giới thiệu, kết nối sản phẩm liên kết theo chuỗi.

  II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

  1. Công tác chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách

   - Tham mưu, xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển chuỗi, khuyến khích tiêu thụ sản phẩm an toàn theo chuỗi trên địa bàn Thành phố.

  - Tổ chức đào tạo, đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý ATTP các cấp nhằm trang bị đầy đủ kiến thức để tổ chức triển khai xây dựng, phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn.

  - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thay đổi phương thức sản xuất truyền thống bằng việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến lưu thông tiêu thụ.

  - Tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển sản xuất, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo đảm chất lượng, ATTP.

  - Xây dựng mới và tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, dự án, mô hình về phát triển nông nghiệp được phê duyệt gắn với việc xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn.

  - Tổng kết, đánh giá Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 và đề xuất các giải pháp tiếp theo trong thời gian tới.

  2. Công tác thông tin, truyền thông về chuỗi an toàn thực phẩm

  - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về bảo đảm ATTP, kiến thức, cơ chế, chính sách liên quan đến liên kết chuỗi tới người sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Hướng dẫn người tiêu dùng nhận diện, lựa chọn và tin dùng sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm theo chuỗi.

  - Đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của Trung ương và Hà Nội, đặc biệt trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Kênh Truyền hình kỹ thuật số VTC (VTC16, VTC1), Báo Hà Nội mới, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay; Báo Kinh tế Đô thị; Thông tấn xã Việt Nam... thực hiện các chương trình, chuyên mục, phóng sự, viết tin, bài tuyên truyền về chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn, quảng bá, nhận diện các sản phẩm trong chuỗi, thúc đẩy hoạt động sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn, đồng thời công khai các cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm để người tiêu dùng biết và tẩy chay.

  - Xây dựng các trang điện tử để đưa các tin bài về đảm bảo an toàn thực phẩm, các bài viết chỉ đạo chuyên môn về đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi; phát hành các ấn phẩm nông nghiệp, “Bản tin quản lý chất lượng và ATTP nông nghiệp”, tờ rơi, tờ gấp, pano, các điểm tuyên truyền quảng bá thông tin về các mô hình làm tốt, kết nối, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp.

  3. Hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, kết nối nông, lâm, thủy sản an toàn

  a) Hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn

  - Xây dựng, hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản kết hợp với thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sẩn phẩm chủ lực thành phố, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt, chương trình quản lý chất lượng tiến tiến, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể:

  + Tiếp tục thực hiện Quyết định số 5818/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Tập trung hỗ trợ hoàn thiện, phát triển các chuỗi: Mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm gà đồi Ba Vì; gà Mía Sơn Tây; gà đồi Sóc Sơn; vịt Vân Đình; thịt lợn sinh học Quốc Oai; thịt lợn sinh học Liên Việt; thực phẩm A-Z; thực phẩm Tiên Viên; thực phẩm An Việt; Thịt bò Hà Nội; Organic green; thực phẩm Nam Hà Nội; gà đồi Đông Yên.

  + Phát triển mô hình chuỗi rau ATTP áp dụng Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS: Participatory Guarantee system): Duy trì 10 chuỗi rau và phát triển mới 05 chuỗi áp dụng PGS.

  + Hỗ trợ 5 -10 Dự án/Kế hoạch hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

  + Phát triển 02 mô hình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia liên kết trong sản xuất, sơ chế chế biến kinh doanh tiêu thụ sản phẩm rau củ quả và sản phẩm lúa, gạo chất lượng cao.

  - Các nội dung tập trung:

  + Hỗ trợ tư vấn thúc đẩy liên kết trong chuỗi giá trị.

  + Tập huấn chuyên sâu về công nghệ, kỹ thuật sản xuất, tiêu chuẩn, chất lượng, chiến lược phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị.

  + Hỗ trợ phát triển thương hiệu, truyền thông, quảng bá.

  + Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các chuỗi.

  - Phối hợp 21 tỉnh, thành phố trong Ban điều phối chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

  b) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm

  - Tăng cường hợp tác các tỉnh, thành phố, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, đưa sản phẩm an toàn, đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

  - Phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các hội chợ, tuần lễ giới thiệu, xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn.

  - Tiếp tục phát triển Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội (hn.check.net.vn, check.gov.vn), ứng dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử sử dụng mã QR trong quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tiếp tục nâng cao tỷ lệ ứng dụng hệ thống thông tin điện tử trong truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi tập trung vào sản phẩm nguy cơ cao như rau, củ, trái cây, thịt, thủy sản.

  - Phát triển quảng bá sản phẩm an toàn theo chuỗi trên chợ thương mại điện tử (chonhanminh.vn) đúng quy định. Xây dựng quy chế hoạt động, phát triển giao dịch, phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, cải tiến tính năng của chợ và các phần mềm ứng dụng phục vụ người kinh doanh và người tiêu dùng.

  4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát sản phẩm tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội và phối hợp truy xuất xử lý vi phạm

  - Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm tự công bố các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tập trung vào các sản phẩm, các cơ sở có nguy cơ mất ATTP cao. Thông báo, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những sản phẩm vi phạm để người tiêu dùng biết và xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm theo quy định của pháp luật.

  - Tăng cường lấy mẫu giám sát thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên diện rộng, phát hiện, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu khắc phục triệt để các vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên rau, củ, quả, chè, kiểm soát tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản ô nhiễm vi sinh trong thịt.

  - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Công an Thành phố, Cục quản Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội và các cơ quan chuyên môn của các tỉnh, thành phố, phát hiện, kiểm tra đột xuất, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu, các cơ sở sản xuất, lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; điều tra truy xuất nguồn gốc sản phẩm mất an toàn tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội.

  - Khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin vi phạm pháp luật về ATTP qua đường dây nóng để kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật.

  III. NGUỒN KINH PHÍ

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động xây dựng kinh phí thực hiện kế hoạch từ các nguồn:

  1. Kinh phí từ ngân sách UBND Thành phố cho các hoạt động phát triển nông nghiệp, hợp tác, liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội.

  2. Kinh phí huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  - Là Cơ quan chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạc này đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

  - Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai xây dựng và phát triển chuỗi, khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn theo chuỗi theo quy định.

  - Xây dựng các chương trình, dự án về các cơ sở hạ tầng cho các vùng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng an toàn tập trung, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đặc biệt là các vùng sản xuất tham gia mô hình chuỗi; khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt, quản lý chất lượng tiên tiến (VietGAP, GlobalGAP, HACCP, ISO 22000...), nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm gắn với phát triển thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường và tiến tới xuất khẩu.

  - Phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và Thàn phố thực hiện tuyên truyền về chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông, lâm, thủy sản, quảng bá, nhận diện các sản phẩm trong chuỗi, thúc đẩy hoạt động sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Đa dạng các hình thức tuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm, tuyên truyền cơ động đưa các thông tin về văn bản quản lý, kỹ thuật, công nghệ, kết nối, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp. Thường xuyên cập nhật, đăng tải lên Cổng Thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách các chuỗi cung ứng nông sản an toàn để các đơn vị liên quan phối hợp, triển khai các hoạt động thúc đẩy phân phối, tiêu thụ sản phẩm.

  - Tăng cường hợp tác các tỉnh, thành phố liên quan, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. Đưa sản phẩm an toàn, đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng Thủ đô. Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các hội chợ, tuần lễ giới thiệu, xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn. Tổng kết, đánh giá Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2015- 2020 và tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Thành phố các giải pháp tiếp theo trong thời gian tới.

  - Phối hợp thông tin thường xuyên với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố về kết quả tổ chức hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản an toàn với các tỉnh, thành phố.

  - Tiếp tục phát triển Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội (hn.check.net.vn, check.gov.vn), ứng dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử sử dụng mã QR trong quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo chuỗi tập trung vào sản phẩm nguy cơ cao như rau, củ, trái cây, thịt, thủy sản. Phát triển chợ thương mại điện tử (chonhaminh.vn) nhằm quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm chuỗi.

  - Triển khai tốt nhiệm vụ phân tích, chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp, chứng nhận quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến ra các sản phẩm nông nghiệp.

  - Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, giám sát, hậu kiểm tự công bố các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tập trung vào các sản phẩm, cơ sở có nguy cơ mất ATTP cao, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những sản phẩm vi phạm để người tiêu dùng biết và xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm theo quy định.

  2. Sở Công Thương

  - Thường xuyên cập nhật, cung cấp dữ liệu về các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, phân phối sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố và các doanh nghiệp ngoài thành phố cung cấp sản phẩm về Hà Nội; kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng, ATTP sản phẩm nông nghiệp tại các, cơ sở trong trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối thực phẩm do ngành công thương quản lý cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cùng phối hợp quản lý, triển khai hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản an toàn.

  - Tăng cường dự báo cung cầu tiêu thụ sản phẩm theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan trong công tác phát triển hệ thống kinh doanh phục vụ theo hướng văn minh hiện đại trên địa bàn Thành phố. Qua đó, thúc đẩy phân phối, tiêu thụ đối với các sản phẩm nông nghiệp có nhãn hiệu, thương hiệu đảm bảo an toàn thực phẩm sản xuất theo chuỗi.

  - Phối hợp tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ tiêu thụ và các chương trình liên, kết, hợp tác, giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh, giữa các đơn vị sản xuất thực phẩm và đơn vị kinh doanh, phân phối sản phẩm nông nghiệp an toàn sản xuất theo chuỗi.

  3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thu hút dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, chú trọng đến phát triển chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn, ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị, giúp các doanh nghiệp hỗ trợ nhau trong sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản an toàn.

  4. Sở Khoa học và Công nghệ

  - Hỗ trợ các chuỗi sản xuất đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp theo quy định.

  - Chủ trì và phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách có liên quan tới hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ để tạo chuỗi giá trị, hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm nông nghiệp theo quy định.

  5. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố

  - Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chế biến bảo quản sau thu hoạch, kết nối sản xuất thiêu thụ sản phẩm theo chuỗi. Xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ cho các sản phẩm sản xuất theo phương thức tổ chức sản xuất theo chuỗi.

  - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tăng cường xúc tiến đầu tư các khâu sản xuất, chế biến sâu nông sản của Thủ đô để tạo giá trị gia tăng cao, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

  - Tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm, nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi, truy xuất được nguồn gốc tới người tiêu dùng Thủ đô theo quy định.

  6. Các sở, ngành, đơn vị liên quan

  Căn cứ chức năng nhiệm vụ đơn vị, chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.

  7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

  - Xây dựng kế hoạch công tác phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm nông sản an toàn năm 2020 trên địa bàn gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung tại Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

  - Thu hút các doanh nghiệp đầu tư, phát triển các hợp tác xã để tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị tại các vùng nông nghiệp chuyên canh tập trung cũng như các vùng sản xuất nông nghiệp khác tại địa phương.

  - Xác định việc đổi mới, tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm là phương thức sản xuất mới, là giải pháp then chốt nhằm thay đổi phương thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo truyền thống, không phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, tạo ra nhiều bất cập và thiếu ổn định cho sản xuất nông nghiệp hiện nay.

  - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan đẩy mạnh công tác chuyên môn, xây dựng và phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn nhận diện, lựa chọn các sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm theo chuỗi, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt, đảm bảo ATTP với người tiêu dùng, trường học bán trú, bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hệ thống phân phối thực phẩm trên địa bàn.

  - Bố trí ngân sách xây dựng và triển khai chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, tạo môi trường thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tham gia liên kết theo chuỗi theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn và hỗ trợ nông dân hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới.

  - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về bảo đảm ATTP, kiến thức, cơ chế, chính sách liên quan đến liên kết chuỗi tới người sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản như chính sách về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đất đai, thuế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thông tin thị trường.

  - Phổ biến, vận động người dân, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm. Khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Hỗ trợ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP...), thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

  - Phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) kết hợp hỗ trợ liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc, gắn với phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, bảo hộ sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường.

  - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát lấy mẫu, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tự công bố tại cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trường học, bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, nhất là về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng thực phẩm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

  - Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan trong quá trình thực hiện phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết, kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến, sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông sản theo chuỗi nhằm nâng cao giá trị và tiêu thụ ổn định.

  Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện theo quy định về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Email: ccqlclnlsts_sonnptnt@hanoi.gov.vn) để theo dõi, tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định./.

   

  Nơi nhận:

  - Bộ Nông nghiệp và PTNT;

  - TT Thành ủy, TT HĐND TP;

  - Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)

  - Các PCT UBND Thành phố;

  - Các sở, ban, ngành Thành phố;

  - UBND các quận, huyện, thị xã;

  - VPUB: CVP, các PCVP, KT, KGVX, TKBT;

  - Lưu: VT, KT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Sửu

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 88/KH-UBND đẩy mạnh phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho Hà Nội năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:88/KH-UBND
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:24/04/2020
  Hiệu lực:24/04/2020
  Lĩnh vực:Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Văn Sửu
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X