hieuluat

TCVN 11888:2017 Gạo trắng

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 1914/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 20/07/2017 Hiệu lực: 20/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1643:2008 Gạo trắng-Phương pháp thử
  Ban hành: 2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế
  03
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5644:2008 Gạo trắng-Yêu cầu kỹ thuật
  Ban hành: 30/12/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế
  04
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11931:2017 CODEX STAN 201-1995 Yến mạch
  Ban hành: 2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn dẫn chiếu
  05
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9027:2011 ISO 24333:2009 Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc-Lấy mẫu
  Ban hành: 2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  06
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11889:2017 Gạo thơm trắng
  Ban hành: 2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn dẫn chiếu

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X