hieuluat

TCVN 5716-2:2017 ISO 6647-2:2015 Gạo-Xác định hàm lượng amylose-Phần 2: Phương pháp thông dụng

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3889/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5716-2:2008 ISO 6647-2:2007 Gạo-Xác định hàm lượng amyloza-Phần 2: Phương pháp thường xuyên
  Ban hành: 01/01/2008 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế
  03
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5716-1:2017 ISO 6647-1:2015 Gạo-Xác định hàm lượng amylose-Phần 1: Phương pháp chuẩn
  Ban hành: 2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu

Văn bản mới

X