hieuluat

Công văn 12452/BTC-TCT chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Bộ Tài chính

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:12452/BTC-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đặng Ngọc Minh
  Ngày ban hành:09/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 12452/BTC-TCT
  V/v chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

   

   

  Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệp Nishina Việt Nam
  (Đ/c: Nhà xưởng D2, Lô đất IL08-IL10, IL18-IL20, Khu VSIP Hải phòng, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng)

   

  Trả lời công văn số 082020/CV-NIVC ngày 12/8/2020 của Công ty TNHH Công nghiệp Nishina Việt Nam về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

  - Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

  “2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, một số trường hợp về khoản chi không được trừ được quy định như sau:

  k) Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ một số trường hợp đặc thù theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

  Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chi phí được trừ và không được trừ quy định tại Điều này.”

  - Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

  “2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:...

  2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ....

  e) Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:...

  - Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.”

  Do ảnh hưởng của dịch covid-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH công nghiệp Nishina Việt Nam được biết.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
  - Vụ: CST, PC;
  - Cục TCDN;
  - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Lưu: VT, TCT (VT, CS(3b)).

  TL. BỘ TRƯỞNG
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Đặng Ngọc Minh

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X