hieuluat

Công văn 1318/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế của Cục Thuế xuất nhập khẩu

  • Thuộc tính văn bản

    Cơ quan ban hành:Cục Thuế xuất nhập khẩuSố công báo:Đang cập nhật
    Số hiệu:1318/TXNK-QLNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
    Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hoàng Tuấn
    Ngày ban hành:25/10/2012Hết hiệu lực:Đang cập nhật
    Áp dụng:25/10/2012Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
    Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
  • TỔNG CỤC HẢI QUAN
    CỤC THUẾ
    XUẤT NHẬP KHẨU
    -------

    Số: 1318/TXNK-QLN
    V/v: Xác nhận nợ thuế

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    ---------------

    Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

     

     

    Kính gửi:

    - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
    - Công ty cổ phần phát triển An Việt.
    (Số 6 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh – phường Ngọc Khánh – quận Ba Đình, Tp Hà Nội)

     

    Trả lời công văn không số ngày 23/10/2012 của Công ty cổ phần phát triển An Việt về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

    1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559 ngày 24/10/2012 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 12h30 phút ngày 24/10/2012, Công ty cổ phần phát triển An Việt, MST: 0102455052 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

    2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trường hợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của Công ty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổng cục thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty tại đơn vị mình.

    3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi nhận hàng.

    4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

    Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần phát triển An Việt và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

     

    Nơi nhận:
    - Như trên;
    - Địa chỉ nhận công văn: Hoàng Kim Thành – SĐT: 0988008889 – Số 6 ngõ 52 Giang Văn Minh – phường Đội Cấn – quận Ba Đình – Hà Nội;
    - Lưu: VT, QLN (3b).

    KT. CỤC TRƯỞNG
    PHÓ CỤC TRƯỞNG
    Nguyễn Hoàng Tuấn

     

     

  • Không có văn bản liên quan.

  • Hiệu lực văn bản

    Hiệu lực liên quan

    Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
  • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X