Công văn 2304/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Văn bản liên quan

Văn bản mới