Công văn 2397/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc hạch toán kế toán thoái thu thuế GTGT

Văn bản liên quan

Văn bản mới