Công văn 2953/BTC-TCT trả lời đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với mủ cao su

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:2953/BTC-TCTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày ban hành:10/03/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/03/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  --------
  Số: 2953/BTC-TCT
  V/v:Thuế giá trị gia tăng đối với mủ cao su
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------
  Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

   
   
  Kính gửi: Hiệp hội cao su Việt Nam
   
  Bộ Tài chính nhận được công văn số 31/HHCS ngày 20/2/2014 của Hiệp hội cao su Việt nam đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với mủ cao su, về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
  - Tại tiết e khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất quy định: “Mủ cao su sơ chế” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.
  - Tại tiết đ khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng.
  - Tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn: “5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này) khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%
  - Tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn: “Mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.
  Tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn: “5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không, ghi, gạch bỏ.
  Căn cứ vào các quy định nêu trên, mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm, mủ ly lâm, mủ latex áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%. Mức thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng mủ cao su sơ chế này được áp dụng thống nhất ở khâu nhập khẩu, sản xuất hay kinh doanh thương mại
  Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường (trừ mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm, mủ ly tâm, mủ latex) cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
  Bộ Tài chính trả lời để Hiệp hội cao su Việt Nam được biết./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC, CST,TCHQ;
  - Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Website BTC;
  - TCT (PC, DNL, KTNB)
  - Lưu: VT. TCT (VT, CS)
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới