Công văn 7155/BTC-CST thuế giá trị gia tăng đối với hạt nhựa polypropylene xuất khẩu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:7155/BTC-CSTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Đình Thi
  Ngày ban hành:18/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu
 • B TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 7155/BTC-CST
  V/v
  : Thuế GTGT đối với hạt nhựa polypropylene xuất khẩu.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

   

   

  Kính gửi:

  - Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn;
  - Công ty cổ phần Nhựa OPEC.

   

  Bộ Tài chính nhận được công văn số 2525/BSR-HĐTV ngày 08/5/2018 của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, công văn số 95/2018/CV-OPEC ngày 18/5/2018 của Công ty cổ phần Nhựa OPEC đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm hạt nhựa polypropylene xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

  Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

  "11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

  Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ các trường hợp sau:

  - Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật số 13/2008/QH12.

  - Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật số 13/2008/QH12.

  - Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật số 13/2008/QH12.

  Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than..."

  Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và quy trình sản xuất sản phẩm hạt nhựa polypropylene của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn gửi kèm công văn số 2525/BSR-HĐTV ngày 08/5/2018 và gửi kèm công văn số 95/2018/CV-OPEC của Công ty cổ phần nhựa OPEC ngày 18/5/2018: Sản phẩm hạt nhựa polypropylene được chế biến từ dầu thô nội địa mà trong quy trình chế biến đã thành propylene dạng lỏng (Mã H.S là 2901220000) là sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm hạt nhựa polypropylene (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm hạt nhựa polypropylene xuất khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật số 13/2008/QH12.

  Trường hợp, Công ty mua sản phẩm hạt nhựa polypropylene trước ngày 01/02/2018, nhưng thực hiện xuất khẩu sau ngày 01/02/2018 thì sản phẩm hạt nhựa polypropylene xuất khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật số 13/2008/QH12.

  Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn theo quy định.

  Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
  - Vụ PC, TCT, TCHQ;
  - Lưu: VT, CST

  TL. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
  Phạm Đình Thi

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực: 01/01/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ
  Ban hành: 15/12/2017 Hiệu lực: 01/02/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 7155/BTC-CST thuế giá trị gia tăng đối với hạt nhựa polypropylene xuất khẩu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Số hiệu:7155/BTC-CST
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:18/06/2018
  Hiệu lực:18/06/2018
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phạm Đình Thi
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới