hieuluat

Thông báo 209/TB-VPCP 2021 giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:209/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Thị Thu Vân
  Ngày ban hành:05/08/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:05/08/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe, Doanh nghiệp, COVID-19
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ      __________

  Số: 209/TB-VPCP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

  ____________

   

  Ngày 04 tháng 8 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc Phòng, Công An, Kiểm toán Nhà nước và Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI). Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, ý kiến của các đại biểu dự họp và phát biểu của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

  1. Đánh giá cao việc Bộ Tài chính đã nhanh chóng, kịp thời đề xuất Thường trực Chính phủ về các giải pháp miễn, giảm thuế ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

  2. Thường trực Chính phủ và các cơ quan tham dự cuộc họp cơ bản nhất trí với các giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 theo đề xuất của Bộ Tài chính tại cuộc họp trên tinh thần: các giải pháp khi được ban hành cần phát huy hiệu quả cao nhất, hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết để có thể thực hiện ngay; cân nhắc phân tích, đánh giá kỹ tác động giảm thuế thu nhập đối với các đối tượng, về thuế giá trị gia tăng cân nhắc mở rộng đối tượng đảm bảo công bằng, tham vấn thêm ý kiến cộng đồng doanh nghiệp. Thời hạn áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế trước mắt thực hiện trong năm 2021.

  3. Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, nhất là các nội dung tại điểm 2 nêu trên, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, gửi Bộ Tư pháp để thẩm định chậm nhất trong ngày 06 tháng 8 năm 2021 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

  Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định gửi Bộ Tài chính chậm nhất trong ngày 08 tháng 8 năm 2021. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tổng hợp hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 năm 2021 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Văn phòng Chính phủ tổ chức lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ trong vòng 1 ngày làm việc, phối hợp với Bộ Tài chính để tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

  4. Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 năm 2021 về việc tiếp tục giảm tiền thuê đất theo đề xuất tại Tờ trình số 123/TTr-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính; tiếp tục rà soát đề xuất các biện pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước, báo cáo Chính phủ.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - TTgCP, các PTTg;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Các Bộ: TC, TP, CT, KHĐT, GTVT, QP, CA, NNPTNT, TTTT, LĐTBXH, VHTTDL;

  - NHNNVN;

  - KTNN;

  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, các Vụ: PL, CN, NN, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;

  - Lưu: VT, KTTH(3)

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

  Mai Thị Thu Vân

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X