hieuluat

Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc gia

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13550-1:2022 ISO 25649-1:2017 Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước - Phần 1: Phân cấp, vật liệu, yêu cầu chung và phương pháp thửBan hành: 31/05/2022 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lòBan hành: 05/12/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy gia đìnhBan hành: 12/10/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtBan hành: 14/09/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT Môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtBan hành: 14/09/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-187:2018/BNNPTNT Thuốc thú y-Yêu cầu chungBan hành: 14/08/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tựBan hành: 06/06/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 118:2018/BTTTT Tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện-Yêu cầu phát xạBan hành: 25/05/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BXD Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trờiBan hành: 20/05/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2018/BGTVT Tín hiệu giao thông đường sắt Ban hành: 15/05/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT Khai thác đường sắtBan hành: 15/05/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN Dầu nhờn động cơ đốt trongBan hành: 15/05/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳBan hành: 14/05/2018 Hết Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩuBan hành: 14/05/2018 Hết Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 117:2018/BTTTT Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyếnBan hành: 13/04/2018 Hết Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biểnBan hành: 04/04/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia sửa đổi 2:2017 QCVN 21:2015/BGTVT Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thépBan hành: 04/04/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia sửa đổi 1:2017 QCVN 81:2014/BGTVT Phân cấp và đóng du thuyềnBan hành: 04/04/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia sửa đổi 1:2017 QCVN 42:2015/BGTVT Trang bị an toàn tàu biểnBan hành: 04/04/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia sửa đổi 1:2017 QCVN 49:2012/BGTVT Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biểnBan hành: 04/04/2018 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
X