hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 26/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

10 luật có hiệu lực từ 1/1/2019

Từ ngày 1/1/2019, có đến 10 luật bắt đầu có hiệu lực. Trong đó có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Luật Lâm nghiệp 2017

Luật này được Quốc hội 14 thông qua ngày 15/11/2017.

Điểm mới nhất của Luật là đã khẳng định việc Nhà nước giao đất, giao rừng cho người dân. Nhà nước bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng được giao rừng gắn với giao đất để sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; được hợp tác, liên kết bảo vệ và phát triển rừng với chủ rừng, chia sẻ lợi ích từ rừng; được thực hành văn hóa, tín ngưỡng gắn với rừng theo quy định của Chính phủ.

Luật Thủy sản 2017

Theo quy định của Luật này, nuôi thủy sản bằng lồng bè phải đăng ký với cơ quan nhà nước cấp tỉnh về thủy sản. Nhà nước cũng tạo điều kiện cho người nuôi trồng thủy sản bằng cách nâng thời hạn giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản từ tối đa 20 năm lên tối đa 30 năm…

Luật Quy hoạch 2017

Theo Luật này, hệ thống quy hoạch quốc gia gồm 5 cấp: quốc gia, vùng, tỉnh, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, đô thị và nông thôn.

Các loại quy hoạch có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tất cả các quy hoạch cấp dưới đều phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia và phù hợp với quy hoạch cấp trên tạo ra tính thống nhất trong quản lý Nhà nước về quy hoạch.

10 luật có hiệu lực từ 1/1/2019

10 luật có hiệu lực từ 1/1/2019

 

Luật Quốc phòng 2018

Luật này đã đưa các nội dung về bảo vệ không gian mạng vào luật, phù hợp với xu thế chung của xã hội.

Luật cũng đã quy định chính sách nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh để phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp trong nước.

Luật An ninh mạng 2018

Luật này ra đời đã siết chặt các hoạt động trên không gian mạng gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Nhiều hành vi bị nghiêm cấm. Nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Điểm nổi bật nhất của Luật này chính là đã hợp pháp hóa hoạt động đặt cược thể thao. Tuy nhiên, việc kinh doanh đặt cược thể thao cũng phải đảm bảo một số nguyên tắc nhất định:

- Kinh doanh đặt cược thể thao chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao;

- Hoạt động kinh doanh đặt cược thể thao phải minh bạch, khách quan, trung thực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;

- Đồng tiền sử dụng để đặt cược thể thao, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược thể thao là Đồng Việt Nam.

Luật Tố cáo 2018

Luật này đã mở rộng phạm vi, đối tượng bảo vệ. Luật Tố cáo 2018 quy định bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo. Phạm vi bảo vệ và đối tượng bảo vệ đã được quy định rộng và cụ thể hơn so với Luật Tố cáo 2011.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch

11 Luật bị sửa đổi, bổ sung bao gồm: Luật An toàn thực phẩm; Luật Công chứng; Luật Dược; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Điện lực; Luật Hóa chất; Luật Khoa học và công nghệ; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Trẻ em.

Luật Đo đạc và bản đồ 2018

Một nguyên tắc quan trọng nhất trong hoạt động đo đạc và bản đồ là bảo đảm chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phù hợp với điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên; kịp thời ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

Điểm đáng chú ý nhất của Luật này là đã sửa đổi, bổ sung toàn bộ chương IV của Luật Đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, đã sửa đổi căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất cấp tỉnh, đất cấp huyện, đất quốc phòng, đất an ninh…

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X