hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 08/12/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

12 loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu

Đăng ký quyền sở hữu là một trong những cách thức bảo vệ tài sản cho mỗi cá nhân, đặc biệt là những tài sản có giá trị. Tuy nhiên, không phải tài sản nào cũng thuộc diện đăng ký theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Trong đó, Điều 106 nêu rõ:

- Đối với tài sản là bất động sản: Phải đăng ký.

- Đối với tài sản là động sản: Không phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật về đăng ký tài sản có quy định khác.

Như vậy, với quy định này có thể thấy, không riêng bất động sản, một số loại động sản khác cũng phải đăng ký quyền sở hữu.

12 loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu

12 loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu

Cụ thể các loại tài sản phải đăng ký bao gồm:

Tài sản là bất động sản

- Đất đai

- Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai

- Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng

- Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Tài sản là động sản

- Tàu biển (theo Nghị định 171/2016/NĐ-CP)

- Phương tiện nội thủy địa (theo Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi, bổ sung năm 2014)

- Tàu cá (theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT)

- Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (theo Thông tư 15/2014/TT-BCA)

- Tàu bay (theo Nghị định 68/2015/NĐ-CP)

- Phương tiện giao thông đường sắt (theo Thông tư 21/2018/TT-BGTVT)

- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (theo Luật Di sản văn hóa sửa đổi, bổ sung năm 2009)

- Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017­­).

Lưu ý: Việc đăng ký tài sản phải được thực hiện công khai.

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X