hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 29/08/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

13 trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất năm 2019

Khi được Nhà nước giao đất có thu tiền, cho phép chuyển mục đích sử dụng hay công nhận quyền sử dụng thì người dân có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Dưới đây là những trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất trong năm 2019.

Trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất

Theo Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, các trường hợp nộp tiền sử dụng đất bao gồm:

 - Người được Nhà nước giao đất:

+ Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

+ Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê;

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê;

+ Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng;

+ Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê.

- Người đang sử dụng đất được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa:

+ Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được giao không thu tiền sử dụng đất, nay được cơ quan Nhà nước cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa;

+ Đất nông nghiệp có nguồn gốc được giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất;

+ Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất;

+ Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa đồng thời chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất 2019

Các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất
 

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01/7/2014 khi được cấp Giấy chứng nhận:

+ Đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong các loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất…

+ Đối với đất đã sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có các giấy tờ nêu trên;

+ Đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004;

+ Đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do vi phạm pháp luật đất đai kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận.
 

Căn cứ tính tiền sử dụng đất

Cũng theo Nghị định này, tiền sử dụng đất được tính trên 03 căn cứ:

- Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng hoặc được công nhận quyền sử dụng đất;

- Mục đích sử dụng đất;

- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định; theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư hay theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Trong từng trường hợp cụ thể, mức tiền sử dụng đất phải nộp sẽ có sự khác nhau.

Xem thêm:

Tổng hợp các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Các trường hợp bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X