hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 08/03/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

4 lợi ích khi có mã số thuế thu nhập cá nhân

Việc đăng ký mã số thuế được thực hiện tại doanh nghiệp hoặc tại cơ quan thuế. Người được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân sẽ có một số lợi ích rất rõ ràng.

Thứ nhất, đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc

Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế (tiết c.2 điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Do đó, cá nhân đã có mã số thuế mới được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (nếu có). Cá nhân chưa có mã số thuế sẽ không được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

lợi ích khi có mã số thuế thu nhập cá nhân

4 lợi ích khi có mã số thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh họa)

 

Thứ hai, được làm cam kết không khấu trừ thuế

Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì được làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết này, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế […] cá nhân làm cam kết phải đăng ký mã số thuế và có mã thuế tại thời điểm cam kết.

Theo đó, chỉ có những cá nhân đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết thì mới được làm cam kết và không khấu trừ 10% thuế trên tổng thu nhập.
 

Thứ ba, được ủy quyền quyết toán thuế

Những cá nhân đã có mã số thuế thì được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay (nếu đáp ứng điều kiện) còn những cá nhân không có mã số thuế không được ủy quyền quyết toán thay mà phải tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.
 

Thứ tư, hoàn thuế thu nhập cá nhân

Khoản 1 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân không có mã số thuế thì không được hoàn thuế mà để bù trừ vào năm sau.

Xem thêm:

Cách tra cứu thông tin người nộp thuế qua mạng đơn giản

hieuluat.vn

 

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X