hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 09/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

4 trường hợp không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Theo Luật Chứng khoán, muốn chào bán chứng khoán ra công chúng cần đáp ứng một số điều kiện nhất định và phải đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, có đến 4 trường hợp không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Có 4 trường hợp không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Có 4 trường hợp không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

 

4 trường hợp sau đây không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng:

- Chào bán trái phiếu của Chính phủ Việt Nam;

- Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được Chính phủ Việt Nam chấp thuận;

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần;

- Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Toà án hoặc việc bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong các trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

Xem thêm:


Điều kiện nào để được chào bán chứng khoán ra công chúng?

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X