hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 08/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Các loại chứng khoán trên thị trường hiện nay

Trên thị trường hiện nay có đến gần 10 loại chứng khoán. Tuy nhiên, mỗi loại chứng khoán lại có những đặc điểm khác nhau mà người chơi chứng khoán cũng chưa chắc có được những thông tin chính xác.

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Theo Luật chứng khoán, hiện nay trên thị trường có các loại chứng khoán sau:

- Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu bao gồm cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Đây là loại chứng khoán phổ biến nhất trên thị trường;

- Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. Dựa vào những tiêu chí khác nhau mà trái phiếu được phân chia thành những loại khác nhau;

Các loại chứng khoán trên thị trường hiện nay

Các loại chứng khoán trên thị trường hiện nay

 

- Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đại chúng;

- Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành nhằm mang lại cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phần mới theo điều kiện đã được xác định;

- Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng khoán được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong thời kỳ nhất định;

- Quyền chọn mua là quyền được ghi trong hợp đồng cho phép người mua lựa chọn quyền mua một số lượng chứng khoán được xác định trước trong khoảng thời gian nhất định với mức giá được xác định trước;

- Quyền chọn bán là quyền được ghi trong hợp đồng cho phép người mua lựa chọn quyền bán một số lượng chứng khoán được xác định trước trong khoảng thời gian nhất định với mức giá được xác định trước;

- Hợp đồng tương lai là cam kết mua hoặc bán các loại chứng khoán, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán nhất định với một số lượng và mức giá nhất định vào ngày xác định trước trong tương lai;

- Hợp đồng góp vốn đầu tư là hợp đồng góp vốn bằng tiền hoặc tài sản giữa các nhà đầu tư với tổ chức phát hành hợp đồng nhằm mục đích lợi nhuận và được phép chuyển đổi thành chứng khoán khác.

Ngoài ra, có thể có các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

Xem thêm:

Điều kiện nào để được chào bán chứng khoán ra công chúng?

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X