hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 14/09/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cách đơn giản để biết mức hưởng ngay trên thẻ BHYT

Mã số trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thoạt nhìn cứ ngỡ là một dãy số vô nghĩa, nhưng thực ra, dãy số này có thể cho bạn biết khá nhiều thông tin, kể cả mức hưởng BHYT của chủ thẻ.

Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định cụ thể ý nghĩa mã số ghi trên thẻ BHYT như sau:

- Ô đầu tiên: 2 ký tự là mã đối tượng tham gia BHYT;

- Ô thứ hai: 1 ký tự là mức hưởng BHYT;

- Ô thứ ba: 2 ký tự là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phát hành thẻ BHYT;

- Ô thứ tư: 10 ký tự là số định danh cá nhân của người tham gia BHYT.

Cách đơn giản để biết mức hưởng ghi trên thẻ BHYT

Cách đơn giản để biết mức hưởng ghi trên thẻ BHYT

 

Như vậy, muốn biết mức hưởng của chủ thẻ BHYT, cần quan tâm đến con số trong ô thứ hai.

- Nếu ký hiệu bằng số 1: Đối tượng này được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT. Trường hợp này không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

- Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

- Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật); 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

- Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

- Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh, kể cả chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

 

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X