hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 08/03/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cách tính thuế nhà thầu năm 2019

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu sẽ phải đóng thuế  nhà thầu gồm: thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định dưới đây.

Đối với nhà thầu nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Nhà thầu nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư 103/2014/TT-BTC, thuế TNCN theo pháp luật về thuế TNCN.

Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, nhà thầu nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác hiện hành.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (phương pháp kê khai)

Nhà thầu nước ngoài đáo ứng các điều kiên sau sẽ nộp thuế theo phương pháp kê khai:

- Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

- Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

- Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Nếu thuộc trường hợp này, nhà thầu nước ngoài thực hiện kê khai và tính thuế như doanh nghiệp Việt Nam.

Cách tính thuế nhà thầu năm 2019

Cách tính thuế nhà thầu năm 2019

 

Nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu (phương pháp trực tiếp)

Nhà thầu nước ngoài không thuộc trường hợp tính thuế bằng phương pháp kê khai thì áp dụng phương pháp trực tiếp.

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng

x

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Lưu ý: Trường hợp này không được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhà thầu

Nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế

Đối tượng nộp thuế TNDN theo phương pháp này (phương pháp kê khai) giống như đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp kê khai. Cách thực hiện và tính thuế như đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu (phương pháp trực tiếp)

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

Ngoài 2 phương pháp tính thuế là kê khai và trực tiếp thì thuế GTGT và thuế TNDN của nhà thầu còn có thể tính bằng phương pháp hỗn hợp.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X