hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 19/08/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng

Loại quà tặng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân và số tiền thuế phải nộp là bao nhiêu? Đây là câu hỏi của không ít người khi nhận được một món quà có giá trị từ người khác.

Cứ nhận quà là phải tính thuế?

Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC liệt kê 04 loại quà tặng phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể:

- Quà tặng là chứng khoán như cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ…

- Quà tặng là phần vốn trong công ty TNHH, hợp tác xã, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hiệp hội, quỹ…

- Quà tặng là bất động sản như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, quyền thuê đất... trừ quà tặng bất động sản giữa những người ruột thịt trong gia đình.

- Quà tặng là các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như ô tô, xe gắn máy, tàu thủy, tàu bay, súng săn, súng thể thao…

Như vậy, chỉ khi nhận được những quà tặng đặc biệt nêu trên thì người nhận mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng

Cách tính thuế đối với quà tặng

Cũng theo quy định tại Thông tư 111, số thuế mà người nhận quà tặng phải nộp được xác định theo công thức:

Số tiền thuế phải nộp

   =   

   Thu nhập tính thuế   

   x   

   Thuế suất 10%

Trong đó:

- Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng quà tặng.

- Thu nhập tính thuế từ nhận quà tặng là phần giá trị quà tặng trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Cụ thể:

Đối với quà tặng là chứng khoán: Giá trị tài sản là giá trị chứng khoán tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu:

+ Chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán: Giá trị của chứng khoán căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán tại thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.

+ Chứng khoán khác: Giá trị của chứng khoán căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.

Đối với quà tặng là vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh: Thu nhập tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

Đối với quà tặng là bất động sản: Giá trị bất động sản được xác định:

+ Bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất: Phần giá trị quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng bất động sản.

+ Bất động sản là nhà và công trình kiến trúc trên đất: Giá trị bất động sản được xác định căn cứ vào quy định về phân loại giá trị nhà, tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

Trường hợp không xác định được thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định.

Đối với quà tặng khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước: Giá trị tài sản được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng quà tặng.

Xem thêm:

Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Trình tự, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X