hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 20/04/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cách tính trợ cấp thất nghiệp nhanh và chuẩn xác nhất

Nằm trong loạt bài về trợ cấp thất nghiệp, Vanbanluat sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính trợ cấp thất nghiệp dưới đây để bạn đọc có thể dễ dàng áp dụng vào trường hợp của mình.

Cách tính trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

Căn cứ Điều 50 Luật Việc làm năm 2013, người lao động có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức:

Mức trợ cấp thất nghiệp

=

60%

x

Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp


Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật (điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị N giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng với Công ty E mức lương như sau:

- Từ ngày 18/3/2017 - ngày 31/12/2018 là 7 triệu đồng/tháng;

- Từ ngày 01/01/2019 đến 31/5/2019 là 7,5 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/12/2019, bà N nghỉ thai sản. Sau đó, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

Vì vậy bà N đã làm đơn xin nghỉ việc theo quy định của pháp luật lao động và ngày 01/01/2020, Công ty N chấm dứt hợp đồng với bà.

Như vậy, mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà N là bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi bà nghỉ việc mà có đóng bảo hiểm thất nghiệp (tháng 12, 01, 02, 3, 4, 5/2019).

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của bà N là (7.000.000 đồng + 7.500.000 đồng x 5 tháng)/6 x 60% = 4.450.000 đồng/tháng.

cách tính trợ cấp thất nghiệp

Cách tính trợ cấp thất nghiệp nhanh và chuẩn xác nhất (Ảnh minh họa)
 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng

Tuy nhiên, mức trợ cấp hàng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Theo đó, trợ cấp thất nghiệp được tính như sau:

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

- Từ 01/01/2020, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.

- Từ 01/7/2020, mức lương cơ sở là 1,6 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 1,6 triệu đồng/tháng = 8 triệu đồng/tháng.

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

- Mức lương tối thiểu vùng của vùng I là 4,42 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 4,42 triệu đồng/tháng = 22,1 triệu đồng/tháng.

- Mức lương tối thiểu vùng của vùng II là 3,92 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 3,92 triệu đồng/tháng = 19,6 triệu đồng/tháng.

- Mức lương tối thiểu vùng của vùng III là 3,43 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 3,43 triệu đồng/tháng = 17,15 triệu đồng/tháng.

- Mức lương tối thiểu vùng của vùng IV là 3,07 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 3,07 triệu đồng/tháng = 15,35 triệu đồng/tháng.

Xem thêm:

Hồ sơ và thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất 2020

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X