hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 07/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cách tính trợ cấp thương binh năm 2019

Thương binh là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” thuộc một số trường hợp như chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu; làm nghĩa vụ quốc tế… Dưới đây là hướng dẫn cách tính trợ cấp thương binh năm 2019.

Các ưu đãi đối với thương binh

Hiện nay, các chế độ ưu đãi đối với thương binh được quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công như sau:

- Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động và loại thương binh;

- Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào thương tật của từng người và khả năng của Nhà nước;

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

- Được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học;

- Được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở.

Cách tính trợ cấp thương binh năm 2019

Cách tính trợ cấp thương binh năm 2019

 

Cách tính trợ cấp thương binh năm 2019

Tùy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, Nghị định 99/2018/NĐ-CP đã đưa ra các mức trợ cấp khác nhau đối với thương binh. Cụ thể như sau:
 

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Mức trợ cấp

1

21%

1.021.000

2

22%

1.070.000

3

23%

1.116.000

4

24%

1.165.000

5

25%

1.215.000

6

26%

1.262.000

7

27%

1.310.000

8

28%

1.361.000

9

29%

1.407.000

10

30%

1.457.000

11

31%

1.505.000

12

32%

1.555.000

13

33%

1.603.000

14

34%

1.651.000

15

35%

1.702.000

16

36%

1.748.000

17

37%

1.795.000

18

38%

1.847.000

19

39%

1.896.000

20

40%

1.942.000

21

41%

1.992.000

22

42%

2.039.000

23

43%

2.086.000

24

44%

2.137.000

25

45%

2.186.000

26

46%

2.234.000

27

47%

2.282.000

28

48%

2.330.000

29

49%

2.381.000

30

50%

2.427.000

31

51%

2.478.000

32

52%

2.526.000

33

53%

2.573.000

34

54%

2.622.000

35

55%

2.672.000

36

56%

2.721.000

37

57%

2.767.000

38

58%

2.817.000

39

59%

2.867.000

40

60%

2.914.000

41

61%

2.961.000

42

62%

3.012.000

43

63%

3.058.000

44

64%

3.108.000

45

65%

3.156.000

46

66%

3.206.000

47

67%

3.254.000

48

68%

3.303.000

49

69%

3.352.000

50

70%

3.399.000

51

71%

3.446.000

52

72%

3.496.000

53

73%

3.548.000

54

74%

3.594.000

55

75%

3.644.000

56

76%

3.691.000

57

77%

3.740.000

58

78%

3.787.000

59

79%

3.836.000

60

80%

3.885.000

61

81%

3.933.000

62

82%

3.983.000

63

83%

4.032.000

64

84%

4.079.000

65

85%

4.129.000

66

86%

4.176.000

67

87%

4.223.000

68

88%

4.273.000

69

89%

4.324.000

70

90%

4.373.000

71

91%

4.419.000

72

92%

4.467.000

73

93%

4.517.000

74

94%

4.563.000

75

95%

4.615.000

76

96%

4.663.000

77

97%

4.709.000

78

98%

4.760.000

79

99%

4.808.000

80

100%

4.858.000

Xem thêm:

Chế độ nào cho thân nhân liệt sĩ?

 

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X