hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 31/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cách xác định doanh thu đối với hộ kinh doanh đóng thuế khoán

Hiện nay, có 3 loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp. Số tiền thuế phải nộp chủ yếu được xác định bằng doanh thu. Vậy, xác định doanh thu đối với hộ kinh doanh đóng thuế khoán như nào?

3 loại thuế hộ kinh doanh phải nộp

Hiện nay, hộ kinh doanh cá thể phải nộp 3 loại thuế sau:

- Lệ phí môn bài;

- Thuế GTGT;

- Thuế TNCN.

Tuy nhiên, hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống không phải đóng thuế.

Cách xác định doanh thu đối với hộ kinh doanh đóng thuế khoán

Cách xác định doanh thu đối với hộ kinh doanh đóng thuế khoán

 

Xác định doanh thu đối với hộ cá nhân nộp thuế khoán

Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, việc xác định doanh thu để nộp thuế khoán được quy định như sau:

- Doanh thu tính thuế khoán đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu được ổn định trong một năm;

- Cá nhân nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Căn cứ hồ sơ khai thuế của cá nhân kinh doanh và cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế bao gồm: hệ thống thông tin tích hợp tập trung của ngành thuế; kết quả xác minh, khảo sát; kết quả kiểm tra, thanh tra thuế (nếu có) cơ quan thuế xác định doanh thu khoán và mức thuế khoán dự kiến của cá nhân để lấy ý kiến công khai, tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế và làm cơ sở cho Cục Thuế chỉ đạo, rà soát việc lập Sổ bộ thuế tại từng Chi cục Thuế.

- Cá nhân nộp thuế khoán trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm, ...) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân kinh doanh không thay đổi về ngành nghề kinh doanh thì cơ quan thuế chỉ xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán. Trường hợp có thay đổi ngành nghề kinh doanh thì thực hiện điều chỉnh bổ sung theo thực tế của ngành nghề kinh doanh thay đổi.

Xem thêm:

6 điều cần nắm rõ trước khi đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh khác các loại hình doanh nghiệp như thế nào?

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X