hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 26/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn gồm những ai?

Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (hay cán bộ, công chức cấp xã) là đội ngũ gần với dân nhất. Vậy nhưng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn gồm những ai thì phần lớn mọi người đều không nắm được.

Cán bộ, công chức cấp xã gồm những ai?

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn gồm:

Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:

Stt

Chức vụ

1

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

2

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

3

Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy

4

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

5

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

6

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

7

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam)

8

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

 

Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

Stt

Chức vụ

1

Trưởng Công an

2

Chỉ huy trưởng Quân sự

3

Văn phòng - thống kê

4

Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

5

Tài chính - kế toán

6

Tư pháp - hộ tịch

7

Văn hóa - xã hội

 

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã

cán bộ công chức cấp xã gồm những ai

Cán bộ, công chức cấp xã gồm những ai theo quy định mới nhất? (Ảnh minh họa)


Theo Điều 4 Nghị định 92/2009/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP, số lượng, cán bộ công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể:

- Cấp xã loại 1: Tối đa 23 người;

- Cấp xã loại 2: Tối đa 21 người;

- Cấp xã loại 3: Tối đa 19 người.

Số lượng này bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn số lượng nêu trên.

Bên cạnh đó, Điều 9 Thông tư số 13/2019/TT-BNV quy định, mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí từ 01 người trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức cấp xã.

Xem thêm:

Tiêu chuẩn mới về trình độ của công chức xã từ 25/12/2019

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X