hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 04/01/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chế độ nghỉ phép năm 2023 được tính như thế nào?

Chế độ nghỉ phép năm 2023 được tính như thế nào? Bao lâu thì người lao động có thêm ngày nghỉ phép thâm niên? Được nghỉ dồn phép năm hay không? Cùng giải đáp trong bài viết dưới đây.

Mục lục bài viết
 • Làm việc đủ 1 năm, chế độ nghỉ phép năm 2023 của người lao động ra sao?
 • Chưa làm đủ 12 tháng, người lao động được nghỉ phép năm mấy ngày?
 • Làm việc mấy năm thì được tăng ngày nghỉ phép?
 • Có được nghỉ gộp ngày phép năm chưa dùng không?
 • Chưa dùng hết phép năm có được thanh toán tiền không?

Làm việc đủ 1 năm, chế độ nghỉ phép năm 2023 của người lao động ra sao?

Câu hỏi: Cho em hỏi, nếu làm đủ 01 năm, người lao động sẽ được nghỉ phép có lương bao nhiêu ngày ạ? Em cảm ơn - Thanh Hoa (tthoa…@gmail.com).

Người lao động được hưởng chế độ nghỉ phép năm 2023 nếu thỏa mãn điều kiện về thời gian làm việc cho người sử dụng lao động là từ đủ 12 tháng trở lên.

Tùy thuộc công việc cụ thể mà người lao động làm việc từ đủ 1 năm (12 tháng) cho người lao động mà người lao động được nghỉ 12 ngày, 14 ngày, 16 ngày nhưng vẫn được người sử dụng lao động trả lương.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời gian nghỉ hàng năm/nghỉ hưởng chế độ nghỉ phép năm như sau:

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 • Theo đó, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương, nếu là người lao động khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm là 14 ngày.

 • Nhiều nhất 16 ngày được áp dụng đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thời gian 12 tháng được tính là thời gian làm việc của người lao động bao gồm các khoảng thời gian được quy định tại Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP  như sau:

 • Thời gian học nghề, tập nghề theo Điều 61 Bộ luật Lao động nếu sau khi học nghề, tập nghề người lao động làm việc cho người sử dụng lao động;

 • Thời gian thử việc nếu sau khi thử việc người lao động làm việc cho người sử dụng lao động;

 • Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động như hiếu, hỉ...;

 • Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý (tối đa không quá 1 tháng/1 năm đã được cộng dồn);

 • Thời gian nghỉ cộng dồn không quá 6 tháng nếu người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

 • Thời gian nghỉ ốm đau được cộng dồn không quá 2 tháng/năm;

 • Thời gian phải nghỉ/ngừng việc không do lỗi của người lao động;

 • Thời gian bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó kết luận là người lao động không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật;

 • Thời gian người lao động thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo luật định;

Như vậy, chế độ nghỉ phép năm 2023 cho phép người lao động được nghỉ 12 ngày hoặc 14 ngày hoặc 16 ngày mà vẫn được hưởng lương khi làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động.

Thời gian nghỉ cụ thể tùy thuộc loại hình công việc mà người lao động đang thực hiện.

Thời gian hưởng chế độ nghỉ phép năm 2023 khác nhau đổi với mỗi người lao độngThời gian hưởng chế độ nghỉ phép năm 2023 khác nhau đổi với mỗi người lao động


Chưa làm đủ 12 tháng, người lao động được nghỉ phép năm mấy ngày?

Câu hỏi: Em mới đi làm ở Công ty hiện tại được 08 tháng. Sắp tới em muốn dùng hết ngày nghỉ phép năm để giải quyết việc gia đình thì em có được nghỉ đủ 12 ngày không ạ? - Lan Anh (lananh98…@gmail.com).

Như chúng tôi trình bày ở trên, chế độ nghỉ phép năm 2023 cho phép người lao động được nghỉ 12 ngày, 14 ngày hoặc 16 ngày hưởng nguyên lương nếu làm việc cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên.

Trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì họ được nghỉ phép năm tương ứng với thời gian làm việc theo công thức (khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động, Điều 66 Nghị định 145/2020/NĐ-CP):

Số ngày nghỉ phép năm của người lao động làm việc dưới 12 tháng 

= (Số ngày nghỉ hàng năm + Số ngày nghỉ thâm niên nếu có) : 12 tháng 

 x Số tháng làm việc thực tế trong năm


Trong đó:
 • Số ngày nghỉ hàng năm được tính là thời gian người lao động làm việc đủ 12 tháng cho người lao động trong từng trường hợp và con số này là:

  • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

  • 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

  • 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

 • Số ngày nghỉ thâm niên: Tính theo quy định cứ đủ 5 năm làm việc cho người sử dụng lao động, người lao động được tính thêm 1 ngày nghỉ phép năm. Trường hợp làm việc dưới 12 tháng thì số ngày nghỉ thâm niên là 0;

 • Số tháng làm việc: Tính theo số tháng thực tế người lao động làm việc cho người sử dụng lao động nhưng có lưu ý đến một số trường hợp đặc biệt sau:

  • Được tính là 1 tháng nếu người lao động làm việc chưa đủ tháng mà tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận;

  • Toàn bộ thời gian mà người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước/và doanh nghiệp nhà nước đều được tính là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật Lao động nếu họ tiếp tục làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;

Như vậy, thời gian người lao động được nghỉ hưởng chế độ nghỉ phép năm 2023 khi họ không làm đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động được tính tương ứng theo số tháng làm việc của họ.

Do vậy, nếu bạn làm đủ 8 tháng cho công ty thì bạn được nghỉ hưởng chế độ phép năm là 8 ngày (mức tối đa) mà không phải là 12 tháng như bạn mong muốn.

Người lao động không được nghỉ quá 12 ngày 1 năm nếu chưa làm đủ 12 tháng

Người lao động không được nghỉ quá 12 ngày 1 năm nếu chưa làm đủ 12 tháng


Làm việc mấy năm thì được tăng ngày nghỉ phép?

Câu hỏi: Tôi nghe nói, nếu làm việc lâu năm, người lao động sẽ được có thêm ngày phép năm.

Ở nơi làm việc hiện tại, tôi đã đi làm được 03 năm. Vậy khi nào tôi sẽ được tăng ngày ngày phép? - Tuấn Vũ (tuanvu…@gmail.com).

Trước hết, tăng ngày nghỉ phép năm có thể được hiểu là thời gian số ngày nghỉ thâm niên khi tính số ngày nghỉ hưởng chế độ nghỉ phép năm 2023 theo quy định hiện hành.

Đây là số ngày nghỉ mà người lao động được tăng thêm mỗi năm nếu làm việc đủ cho người lao động từ 5 năm trở lên theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động:

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Nói cách khác, nếu tổng thời gian mà bạn làm việc cho người sử dụng lao động là 3 năm thì bạn chưa được nhận số ngày nghỉ phép năm thâm niên này.

Như vậy, nếu tiếp tục làm việc thêm 02 năm nữa ở nơi làm việc hiện tại, bạn sẽ được tăng thêm 01 ngày phép cho mỗi năm làm việc của mình.

Hay người lao động được hưởng chế độ nghỉ phép năm 2023 với thời gian nhiều hơn so với thông thường nếu làm việc từ đủ 5 năm trở lên cho người sử dụng lao động.

Trường hợp bạn chuyển sang nơi làm việc khác thì số ngày phép năm năm được tính lại từ đầu.


Có được nghỉ gộp ngày phép năm chưa dùng không?

Câu hỏi: Từ khi đi làm đến nay đã 02 năm nhưng tôi mới xin nghỉ phép đúng 04 ngày.

Vậy tôi có thể gộp tất cả số ngày phép chưa dùng tới để nghỉ 01 lần không? - Nguyễn Thảo (thaonguy…@gmail.com).

Số ngày nghỉ hưởng chế độ nghỉ phép năm 2023 như chúng tôi đã trình bày ở trên là tổng số ngày người lao động làm việc được hưởng trong điều kiện bình thường cộng với số ngày nghỉ thâm niên.

Căn cứ khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động, người lao động có thể được cộng dồn ngày nghỉ phép năm nếu thỏa thuận được với người sử dụng lao động.

Thời gian cộng dồn cho 1 lần nghỉ là không quá 3 năm.

...

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.
...

Từ đây suy ra, bạn có thể thực hiện cộng dồn phép 2 năm của mình nếu thuộc một trong 2 trường hợp sau:

 • Có thỏa thuận với người sử dụng lao động và được người sử dụng lao động đồng ý;

 • Theo quy định của người sử dụng lao động về áp dụng lịch nghỉ hàng năm của đơn vị mình;

Như vậy, bạn vẫn có thể hưởng chế độ nghỉ phép năm 2023 bằng cách cộng dồn ngày nghỉ phép của mình nếu được người lao động đồng ý hoặc phù hợp với quy định về ngày nghỉ phép năm tại công ty của mình.

Thời gian nghỉ tối đa trong 1 lần mà pháp luật cho phép cộng dồn là không quá 3 năm làm việc của người lao động.

Người lao động được tính ngày nghỉ phép thâm niên khi làm việc đủ 5 năm trở lênNgười lao động được tính ngày nghỉ phép thâm niên khi làm việc đủ 5 năm trở lên


Chưa dùng hết phép năm có được thanh toán tiền không?

Câu hỏi: Mỗi năm em được 12 ngày phép nhưng năm nay em mới chỉ nghỉ có 03 ngày.

Nếu hết năm mà em chưa dùng hết ngày phép thì có được thanh toán tiền không ạ? - Lê An (anle903…@gmail.com).

Như chúng tôi đã trình bày ở trên, thời gian nghỉ phép năm có sự khác nhau giữa các công việc và tổng thời gian làm việc của người lao động.

Chế độ nghỉ phép năm 2023 của người lao động được tính trong năm tài chính 2023 về số ngày nghỉ, có thể được cộng dồn để nghỉ tối đa 3 năm 1 lần nếu có sự thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Người lao động được thanh toán cho những ngày không nghỉ phép năm trong trường hợp thôi việc, bị mất việc làm theo quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động: 

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Từ căn cứ trên, suy ra:

 • Nếu bạn tiếp tục làm việc cho công ty/doanh nghiệp (người sử dụng lao động) thì bạn không được trả tiền cho số ngày nghỉ phép năm mà mình chưa nghỉ;

 • Trường hợp thôi việc (chấm dứt hợp đồng lao động)/hoặc bị mất việc làm mà có những ngày nghỉ phép năm chưa nghỉ thì được người sử dụng lao động trả tiền cho những ngày này;

 • Tiền lương được tính cho những ngày này là tiền lương theo hợp đồng lao động đã ký kết, có hiệu lực;

Kết luận: Những ngày người lao động chưa nghỉ hưởng chế độ nghỉ phép năm 2023 sẽ được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương theo hợp đồng lao đồng.

Tuy nhiên, người lao động chỉ được nhận tiền này nếu tại thời điểm nghỉ việc hoặc bị mất việc làm, họ chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm theo quy định.

Trên đây là giải đáp thắc mắc của chúng tôi về chế độ nghỉ phép năm 2023, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.
Lê Ngọc Khánh

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X