hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 06/11/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chưa đăng ký kết hôn có làm giấy khai sinh cho con được không?

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh với những nội dung cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, thông tin cha, mẹ… Trường hợp cha, mẹ chưa đăng ký kết hôn thì có ảnh hưởng tới việc làm giấy khai sinh cho con?

Cha mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con

Theo quy định tại Điều 15 Luật Hộ tịch năm 2014, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con.

Trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông, bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ.

Việc làm này không chỉ có ý nghĩa với riêng trẻ em mà còn với cả cá nhân đã trưởng thành. Bởi nếu không đăng ký khai sinh, công dân sẽ không có cơ sở thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa công dân với xã hội… hay thực hiện các thủ tục hộ tịch khác như kết hôn, giám hộ, nhận nuôi con nuôi (nếu có)…

Do vậy, để đảm bảo quyền công dân, pháp luật còn quy định công chức tư pháp - hộ tịch phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động.

Chưa đăng ký kết hôn có làm giấy khai sinh cho con được không?

Chưa đăng ký kết hôn có làm giấy khai sinh cho con được không?
 

Đăng ký khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn

Như đã phân tích, việc đăng ký khai sinh cho trẻ có thể do cha, mẹ, ông, bà, người thân thích hoặc tổ chức, cá nhân đang nuôi dưỡng trẻ thực hiện.

Pháp luật không bắt buộc cha mẹ đã đăng ký kết hôn mới được làm giấy khai sinh cho con. Trong trường hợp này, khi chưa kết hôn, cán bộ tư pháp - hộ tịch sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh theo trường hợp trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

Cụ thể, theo Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, trường hợp chưa xác định được cha thì khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

Áp dụng tương tự với trường hợp chưa xác định được mẹ.

Nếu cha, mẹ chưa đăng ký kết hôn mà muốn giấy khai sinh của con có đầy đủ các thông tin của mình thì cha, mẹ phải làm thủ tục nhận con theo quy định của pháp luật.

Lúc này, cán bộ tư pháp - hộ tịch sẽ giải quyết đồng thời việc nhận con của cha, mẹ và việc đăng ký khai sinh cho trẻ.

Xem thêm:

Hướng dẫn cha mẹ đăng ký khai sinh cho con

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

Muốn đổi tên cha trong giấy khai sinh có được không?

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X