hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 07/04/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Có 9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Hiện nay, 9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự 2015 bao gồm cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, bảo lãnh, tín chấp, cầm giữ tài sản.

- Cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

- Thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia;

- Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng;

- Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê;

- Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ;

Có 9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Có 9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

 

- Bảo lưu quyền sở hữu là trường hợp trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ;

- Bảo lãnh là việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ;

- Tín chấp là việc tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở bảo đảm bằng uy tín cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật;

- Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X