hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 12/04/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Có bắt buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề... Song có bắt buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

4 chế độ của bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng điều kiện sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp với các chế độ sau theo Điều 42 Luật Việc làm số 38/2013/QH13:

- Trợ cấp thất nghiệp;

- Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;

- Hỗ trợ học nghề;

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

có bắt buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp không

Có bắt buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp không? (Ảnh minh họa)
 

Bảo hiểm thất nghiệp - Bắt buộc hay tự nguyện?

Theo Điều 43 Luật Việc làm, 02 nhóm đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể:

1. Người lao động

Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

- Không xác định thời hạn;

- Xác định thời hạn;

- Theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trừ trường hợp, người lao động đang hưởng lương hưu giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Đơn vị sử dụng lao động

Người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực, bao gồm:

- Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân;

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác

- Cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động đã nêu.

Lưu ý:

Trường hợp người lao động đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp động lao động đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X