hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 06/05/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Có được bảo lưu trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới?

Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động tìm được việc làm thì có được bảo lưu thời gian chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Bảo lưu trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới?      

Căn cứ theo khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi:

- Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Tìm được việc làm;

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

- Hưởng lương hưu hằng tháng;

- Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

- Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định…

Theo đó, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

Bên cạnh đó, theo khoản 5 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc trường hợp tìm được việc làm mới… thì:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo.

Như vậy, thời gian chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đang hưởng trợ cấp mà có việc làm mới sẽ được bảo lưu cho lần sau.

có được bảo lưu trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới

Có được bảo lưu trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới? (Ảnh minh họa)
 

Mức phạt khi có việc làm vẫn hưởng bảo hiểm thất nghiệp       

Nếu người lao động có việc làm mà vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo tới Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ bị phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng (theo điểm c khoản 1 Điều 39 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, người lao động còn buộc phải nộp lại cho tổ chức bảo hiểm xã hội số tiền bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đã nhận.

Xem thêm:

Khi nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X