hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 27/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Có được tự ý sử dụng phần đất lưu không trước nhà?

Khái niệm “đất lưu không” không phải là khái niệm pháp lý nhưng được sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Với phần đất “lưu không”, người dân có được tự ý sử dụng?

Đất lưu không là gì?

Hiện nay, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành không hề nhắc đến khái niệm đất lưu không. Vì thế, đây không phải thuật ngữ pháp lý mà chỉ mang tính truyền miệng, do người dân sử dụng nhiều mà có.

Đất lưu không thường được hiểu là hành lang thủy lợi, hành lang an toàn giao thông, hành lang điện, hành lang cấp nước, xử lý chất thải… nói chung để phục vụ cho mục đích công cộng. Nhà nước thường chưa có kế hoạch sử dụng phần đất này nên thường bị bỏ không. Người dân thường lợi dụng điều này để lấn chiếm, sử dụng mặc dù không được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất này.

Có được tự ý sử dụng phần đất lưu không trước nhà?

Có được tự ý sử dụng phần đất lưu không trước nhà?

 

Có được tự ý sử dụng phần đất lưu không trước nhà?

Hiện nay theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP, chủ tịch UBND các cấp nơi có công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình; ngăn chặn kịp thời các công trình xây dựng trái phép trên đất hành lang bảo vệ an toàn công trình; buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Như vậy, việc người dân tự ý sử dụng phần đất lưu không trước nhà là trái với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, một trong những nguyên tắc sử dụng đất đai được quy định tại Luật Đất đai 2013 là không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh, vì vậy đang sử dụng phần đất lưu không mà việc sử dụng đất lưu không không ảnh hưởng đến công trình công cộng hay những người xung quanh thì gia đình được tiếp tục sử dụng tạm thời phần đất đó nhưng không được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

- Trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc trường hợp hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất thì cơ quan có chức năng quản lý nhà nước đối với công trình tiến hành thẩm định mức độ ảnh hưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị UBND cấp có thẩm quyền để quyết định thu hồi đất đó.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục.

- Trường hợp sử dụng đất không thuộc quy định trên thì người đang sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình.

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X