hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 20/04/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Ủy quyền cho người khác nhận bảo hiểm thất nghiệp thay được không?

Trong nhiều trường hợp người lao động không thể tự mình nhận bảo hiểm thất nghiệp thì có được ủy quyền cho người khác nhận thay không?

Thủ tục nhận trợ bảo hiểm thất nghiệp

Bước 1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm giới thiệu việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì Trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động.

- Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm giới thiệu việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho người lao động cùng với thẻ bảo hiểm y tế.

- Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không  nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của người lao động

Hàng tháng người lao động phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Tuy nhiên, từ ngày 01/4/2020 đến khi công bố hết dịch Covid-19, người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện...) mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn (khoản 2 Mục III Nghị quyết 42/NQ-CP).

có được ủy quyền nhận bảo hiểm thất nghiệp

Có được ủy quyền nhận bảo hiểm thất nghiệp không? (Ảnh minh họa)
 

Ủy quyền nhận bảo hiểm thất nghiệp được không?

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 17, khoản 4 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng hoặc nhận quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp:

- Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Như vậy, theo quy định hiện nay người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không có quy định cho phép người lao động được ủy quyền cho người khác nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, người lao động không được ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp thay mình dù vì bất cứ lý do nào.

Xem thêm:

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần không?

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X