hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 11/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Điểm mới nổi bật của Luật Giáo dục đại học 2018 (sửa đổi)

Mới đây, Quốc hội XIV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Theo Luật này, mở rộng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học và đổi mới quản lý Nhà nước trong điều kiện tự chủ đại học.

Bằng Đại học tại chức có giá trị ngang Đại học chính quy

Luật Giáo dục đại học 2012 quy định: Văn bằng giáo dục đại học được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo, gồm bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã sửa đổi quy định này như sau: Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương. Như vậy, quy định mới đã xóa bỏ hình thức đào tạo trong văn bằng giáo dục đại học. Kể từ 1/7/2019, bằng Đại học chính quy và Đại học tại chức chính thức có giá trị tương đương.

Mở rộng phạm vi tự chủ của cơ sở giáo dục đại học

Nếu như trước đây, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học được quy định một cách chung chung, giới hạn ở một số lĩnh vực thì nay quyền này đã được mở rộng hơn nhiều. Cụ thể như sau:

- Tự chủ trong học thuật, hoạt động chuyên môn: ban hành tiêu chuẩn, chính sách chất lượng, mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ…

- Tự chủ trong tổ chức và nhân sự: ban hành, thực hiện quy định nội bộ về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, danh mục, tiêu chuẩn, chế độ của từng vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng, cho thôi việc đối với giảng viên, viên chức, người lao động;

-Tự chủ trong tài chính và tài sản: ban hành và tổ chức thực hiện quy định về nguồn thu, quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản; chính sách học phí, học bổng…

Để nâng cao hiệu quả tự chủ, Luật cũng quy định cơ sở giáo dục đại học phải công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng và chất lượng thực tế trong các hoạt động; có trách nhiệm giải trình về các hoạt động của mình về việc thực hiện các chuẩn chất lượng, thực hiện cam kết với người học và các bên liên quan.

Điểm mới của Luật Giáo dục đại học 2018 (sửa đổi)

Điểm mới của Luật Giáo dục đại học 2018 (sửa đổi)

 

Sửa đổi tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học

Hiện nay theo quy định mới, tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được quy định như sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ tiến sĩ, có đủ sức khỏe, có uy tín, độ tuổi đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật;

- Đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Nếu như trước đây hiệu trưởng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận thì kể từ 1/7/2019 hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận; hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường, hội đồng đại học.

Đổi mới quản lý Nhà nước trong điều kiện tự chủ đại học

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học cũng đã đổi mới về vấn đề quản lý về giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ là cơ quan đầu mối ban hành chiến lược, chính sách, quy định chuẩn giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn giảng viên… xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học…

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X