hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 17/10/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Diện tích đất thu hồi thực tế khác giấy tờ, bồi thường thế nào?

Tiền bồi thường luôn là vấn đề quan tâm đặc biệt của mỗi người khi Nhà nước thu hồi đất. Với những trường hợp diện tích đất thực tế khác với diện tích đất trên giấy tờ thì việc bồi thường được xử lý như thế nào?

Điều kiện để được bồi thường khi thu hồi đất

Khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất nếu có đủ các điều kiện theo quy định khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường. Cụ thể:

* Đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở… (gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

* Đối với cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng:

- Đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê;

- Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

* Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

- Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

- Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

* Đối với tổ chức:

- Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước;

- Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

* Đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao:

- Được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê;

- Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

* Đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

- Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê;

- Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

Mức bồi thường khi diện tích đất thu hồi thực tế khác giấy tờ

Diện tích đất thực tế khác diện tích đất trên giấy tờ
 

Mức bồi thường khi diện tích đất thu hồi thực tế khác giấy tờ

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được bồi thường như sau:

(1) Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

(2) Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ do trước đây việc đo đạc thiếu chính xác hoặc khi kê khai, người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

(3) Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

(4) Nếu diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ do lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

Với tài sản gắn liền với đất trong trường hợp (2) (3) nêu trên thì được bồi thường đầy đủ, không phụ thuộc vào diện tích đất được bồi thường.

Xem thêm:

Tổng hợp các chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X