hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 07/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là văn bằng xác nhận cá nhân đáp ứng điều kiện chuyên môn để làm việc tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Hiện nay, Luật Chứng khoán ghi nhận có 3 loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Đối với mỗi loại chứng chỉ hành nghề khác nhau thì điều kiện cấp cũng khác nhau.

Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng điều kiện sau đây:

- Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

- Có trình độ từ đại học trở lên;

- Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp;

- Có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, bao gồm: Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính

Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính được cấp cho cá nhân đáp ứng điều kiện sau đây:

- Các điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán;

- Có các chứng chỉ chuyên môn: Chứng chỉ Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán, chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

 

Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ

Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ được cấp cho cá nhân đáp ứng điều kiện sau đây:

- Các điều kiện để được cấp Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính;

- Có chứng chỉ chuyên môn Quản lý quỹ và tài sản;

- Có tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc có một trong các loại chứng chỉ quốc tế CFA, CIIA, ACCA, CPA.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Hiện nay, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phải được lập thành 1 bộ nộp tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, gồm các giấy tờ sau: (Thông tư 197/2015/TT-BTC)

- Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

- Bản thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ;

- Bản sao chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài (nếu có);

- Bản sao các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán;

- Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả thi sát hạch phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp;

- 2 ảnh 4cm x 6cm.

Riêng đối với trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, phải bổ sung thêm văn bản xác nhận số năm làm việc, vị trí công tác của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc bản sao chứng chỉ quốc tế CFA, CIIA, ACCA, CPA.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và thông báo nộp lệ phí cho người đề nghị trong vòng 7 ngày từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo với người nộp về việc sửa đổi, bổ sung trong vòng 5 ngày làm việc.

Xem thêm:


Điều kiện nào để được chào bán chứng khoán ra công chúng?

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X