hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 14/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Người lao động có thể tự mình hoặc ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thay. Tuy nhiên, việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN cần đáp ứng một số điều kiện nhất định. 

3 trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau theo tiết a.4 điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC:

1- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm;

2- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế.

Kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được khấu trừ thuế 10% tại nguồn mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

3- Người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới quyết toán thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả (Công văn số 801/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 02/3/2016).

Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền quyết toán thuế như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập…).

điều kiện ủy quyền quyết toán thuế tncn

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN (Ảnh minh họa)
 

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018, các cá nhân sau đây không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết tóa thuế TNCN thay:

1- Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền quy định tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

2- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

3- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

4- Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).

5- Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế

6- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Xem thêm:

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi nào?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X