hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 17/04/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp bảo hiểm xã hội?

Doanh nghiệp là đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, có một thắc mắc mà nhiều người đặt ra là khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp bảo hiểm xã hội hay không?

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp bảo hiểm xã hội?

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp được tạm đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 12 tháng trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn này thì doanh nghiệp và người lao động vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và phải  đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp bảo hiểm xã hội?

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp bảo hiểm xã hội?

 

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn các trường hợp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

- Doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế mà không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

- Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa mà bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Như vậy, khi doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến tạm ngừng kinh doanh thì được tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn phải đóng như bình thường. Quỹ hưu trí và tử tuất sau đó vẫn phải đóng bù thời gian tạm ngừng đóng.

Trường hợp khác được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Đó là trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam. Trong trường hợp này thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (quỹ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp).

Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan, sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

Xem thêm:

Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Luật Bảo hiểm xã hội 2019: Nhiều điểm cần ghi nhớ

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X