hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 26/03/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Doanh nghiệp được ưu tiên hải quan có những quyền lợi gì?

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên sẽ được áp dụng nhiều ưu đãi trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan nếu đáp ứng được những điều kiện do pháp luật quy định.

Điều kiện để trở thành doanh nghiệp ưu tiên hải quan

Hiện nay, điều kiện trở thành doanh nghiệp ưu tiên được quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC. Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau để được áp dụng chế độ ưu tiên:

- Trong 2 năm liên tục, gần nhất tính đến thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về hành vi: trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu…

- Doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất nhập khẩu từ 100 triệu USD/năm trở lên hoặc doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam từ 40 triệu USD/năm trở lên…

- Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử;

- Doanh nghiệp thực hiện thanh toán đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua ngân hàng;

- Doanh nghiệp đạt điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện và có nhu cầu được áp dụng chế độ ưu tiên, gửi hồ sơ bản giấy đến Tổng cục Hải quan để được xem xét công nhận.

Doanh nghiệp ưu tiên hải quan và những điều cần biết

Doanh nghiệp ưu tiên hải quan được nhận nhiều chế độ ưu tiên

 

Doanh nghiệp ưu tiên nhận được chế độ ưu tiên nào?

Khi doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định sẽ được áp dụng chế độ ưu tiên. Các chế độ ưu tiên bao gồm:

- Miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật;

- Được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của cơ quan hải quan;

- Được cơ quan hải quan ưu tiên kiểm tra thực tế hàng hóa trước bằng máy soi đối với trường hợp kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá tuân thủ khai báo hải quan; ưu tiên làm thủ tục giao nhận hàng hóa trước, ưu tiên kiểm tra giám sát trước…;

-  Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thì cơ quan hải quan chấp nhận khai báo của doanh nghiệp về việc hàng hóa đã đáp ứng quy định chuyên ngành để thông quan. Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ kết quả kiểm tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan hải quan;

- Được ưu tiên hoàn thuế trước, kiểm tra sau và được ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế;

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp mua từ kho ngoại quan được thực hiện nhập khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau;

-  Được ưu tiên miễn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X